Prosze sprawdzcie mi loga hiacka

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:33:05, on 2006-01-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

D:\PDVDServ.exe

D:\Program Files\Cyberlink\PowerCinema\PCMService.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\windows\banmanpro.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\WINDOWS\system32\paytime.exe

D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\ourw\ourwm.exe

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation\avpcc.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\ourw\ourwa.exe

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation\avpm.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\Zdzisek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.112\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - D:\Program Files\iMeshBar\bar\2.bin\IMESHBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - D:\Program Files\iMeshBar\bar\2.bin\IMESHBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] D:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] D:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] D:\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "D:\Program Files\Cyberlink\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] D:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [enewsletterpro] C:\windows\enewsletterpro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [banmanpro] C:\windows\banmanpro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsync] D:\WINDOWS\system32\yacwic.exe reg_run

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] D:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CU1] D:\Program Files\Common Files\VCClient\VCClient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CU2] D:\Program Files\Common Files\VCClient\VCMain.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ourw] D:\PROGRA~1\COMMON~1\ourw\ourwm.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} - 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation\avpcc.exe" /Service (file missing)

O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation\avpm.exe" /Service (file missing)

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Proponuje odinstalowac iMesha i zastąpić go jakims innym narzędziem

Jeszcze to:

Heh a niby dlaczego ma to usunąć, mozesz mu zaproponować usunąć iMesha ale nie kazać

No kazać nie mogę, ale dla mnie to raczej syf :slight_smile: