Prosze sprawdzcie mi Loga


(Daniello Daniel) #1

Witam, od jakiegoś czasu mój komputer jest przymulony, jak cos włoncze to długo muszę czekać zanim coś się pojawi, przeskanowałem kompa nodem32, spybotem, wyczyściłem rejestr jv16, i ccleanerem ale nic nie pomogło i prosze was o sprawdzenie tego loga :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:27:20, on 2007-11-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

d:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\Program Files\Hmonitor\hmonitor.exe

D:\Program Files\Ares\Ares.exe

D:\Program Files\Launchy\Launchy.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ffinder.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ffinder.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - d:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: MPBarOpener Class - {8FD66659-A7AF-4641-9999-C56607D3A0AB} - C:\Program Files\Mpire\Mpire Plugin\MPBand.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "d:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [COMODO Firewall Pro] "D:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe" /background

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [hmonitor] D:\Program Files\Hmonitor\hmonitor.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ares] "D:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Launchy.lnk = D:\Program Files\Launchy\Launchy.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - d:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - d:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{6A4AA827-19A9-409C-9CC3-BC47B0D91B92}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: bxsbang - {9C17DC9F-2C3F-4161-8277-7F75E8E9AEC3} - (no file)

O21 - SSODL: ocgrep - {6CF44580-3F00-4FB5-8488-EA35008DD404} - (no file)

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - d:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - D:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - d:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--

End of file - 5423 bytes


(Asterisk) #2

Proszę zastosować się do tego Tematu i edytować własnego

posta z użyciem funkcji icon_edit.gif

na konkretny oraz uzupełnienia tagów.

W przeciwnym razie topic wyląduje w Śmietniku.


(Krzychuu) #3

W związku z wpisami O21 (choć są no file, mogło coś zostać).

Użyj SmitFraudFix z opcji 2. Potem daj nowe logi z HJT i CF + raport z SmitFraudFix.