Prosze sprawdzcie moj log


(Kostucha15) #1

(Gutek) #2

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H uuer32.dll

ATTRIB -R-S-H n64slgh7164.dll

ATTRIB -R-S-H n68o0gl3e6q.dll

ATTRIB -R-S-H oetext32.dll

ATTRIB -R-S-H cxwmdm.dll

ATTRIB -R-S-H sporder.dll

DEL uuer32.dll

DEL n64slgh7164.dll

DEL n68o0gl3e6q.dll

DEL oetext32.dll

DEL cxwmdm.dll

DEL sporder.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.