Prosze sprawdzic log-nalot wirusow!

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 14:22:05, on 2005-03-14

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe

C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\msmsgr2.exe

F:\JAGA\Skype(Phone Online)\Skype.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Art Plus\Wallpaper5\wallpaper.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe

C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\SKANERY\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: (no name) - {CE1C8FA7-9B17-42E4-B550-FA45380C2322} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FEB2EF67-AC96-4768-A084-2567DCF35F67} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [WinPatrol] “C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] “C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe”

O4 - HKLM…\Run: [HP Component Manager] “C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe”

O4 - HKLM…\Run: [_Cat4] C:\WINDOWS\msmsgr2.exe

O4 - HKCU…\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU…\Run: [skype] “F:\JAGA\Skype(Phone Online)\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Art Plus Wallpaper Calendar] “C:\Program Files\Art Plus\Wallpaper5\wallpaper.exe” /a

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [spyware Doctor] “C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe” /Q

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Metacafe.lnk = C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe

O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O16 - DPF: ppctlcab -

O16 - DPF: {10ABC6DB-E091-4EAE-98DD-21B5A2460714} (DetInstaller Class) - http://www.pandasoftware.es/avchecker/c … etInst.cab

O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} -

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} -

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} -

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} -

O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} -

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} -

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} -

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} -

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} -

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} -

O16 - DPF: {C4D5E343-9494-97E4-8635-440B49E25FD5} -

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.ne … tector.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} -

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} -

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IncrediMail) - http://www5.incredimail.com/contents/se … loader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{FCC56671-D2B5-4284-ADA9-C8D0C89447A0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

Ktos mi zainstalowal metacafe.beta-chyba to jest przyczyna,ale wszystko bylo ok przez pare dni a dzis istna plaga wirow.Czy to przez ten program?

w hijacku usuwasz

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE1C8FA7-9B17-42E4-B550-FA45380C2322} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FEB2EF67-AC96-4768-A084-2567DCF35F67} - (no file)

O16 - DPF: ppctlcab -

O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} -

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} -

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} -

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} -

O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} -

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} -

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} -

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} -

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} -

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} -

O16 - DPF: {C4D5E343-9494-97E4-8635-440B49E25FD5} -

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} -

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} -

radze odinstalowac beta wersje ,masz przeciez avasta i usunac wpisy

C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe

O4 - Global Startup: Metacafe.lnk = C:\Program Files\Metacafe\MetacafeAgent.exe

dodatkowo usun wpisy

C:\WINDOWS\msmsgr2.exe-recznie z dysku

O4 - HKLM…\Run: [_Cat4] C:\WINDOWS\msmsgr2.exe

przeskanuj system

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671

i daj raz jeszcze log

wszystko robisz w trybie awaryjnym

Wyłączasz przywracanie systemu, wchodzisz w tryb awaryjny i usuwasz:

To ręcznie:

C:\WINDOWS\msmsgr2.exe

To fixujesz w hijacku:

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {CE1C8FA7-9B17-42E4-B550-FA45380C2322} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FEB2EF67-AC96-4768-A084-2567DCF35F67} - (no file)

O16 - DPF: ppctlcab -

O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} -

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} -

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} -

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} -

O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} -

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} -

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} -

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} -

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} -

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab 

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} -

O16 - DPF: {C4D5E343-9494-97E4-8635-440B49E25FD5} - 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} -

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} - 

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} -

O16 - DPF: {C4D5E343-9494-97E4-8635-440B49E25FD5} -

Start>>>Uruchom>>>Msconfig>>>Uruchamianie>>>Odznaczasz:

O4 - HKLM…\Run: [_Cat4] C:\WINDOWS\msmsgr2.exe

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 18:02:56, on 2005-03-14

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe

C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

F:\JAGA\Skype(Phone Online)\Skype.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Art Plus\Wallpaper5\wallpaper.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\SKANERY\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: (no name) - {CE1C8FA7-9B17-42E4-B550-FA45380C2322} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FEB2EF67-AC96-4768-A084-2567DCF35F67} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [WinPatrol] “C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] “C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe”

O4 - HKLM…\Run: [HP Component Manager] “C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe”

O4 - HKCU…\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU…\Run: [skype] “F:\JAGA\Skype(Phone Online)\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Art Plus Wallpaper Calendar] “C:\Program Files\Art Plus\Wallpaper5\wallpaper.exe” /a

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [spyware Doctor] “C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe” /Q

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O16 - DPF: ppctlcab -

O16 - DPF: {10ABC6DB-E091-4EAE-98DD-21B5A2460714} -

O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} -

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} -

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} -

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} -

O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} -

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} -

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} -

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} -

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} -

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} -

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} -

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} -

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} -

O16 - DPF: {C4D5E343-9494-97E4-8635-440B49E25FD5} -

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} -

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} -

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} -

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{FCC56671-D2B5-4284-ADA9-C8D0C89447A0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

Wylaczylam przywracanie systemu,usunelam wpisy w trybie awaryjnym,przeskanowalam kilkoma skanerami i niby wszystko jest ok a wpisy dalej istnieja!Porty mam dodatkowo zamkniete wwdc,nie wiem co dalej robic?Program,ktory byc moze to spowodowal nie ma nic wspolnego z Avastem,byl pobrany ze str IncrediMail,mial slajdy,gry,smieszne scenki video do pobrania.troche mi go zal,bo byl ok,a moze to nie jego wina? :o

http://www.metacafe.com/Site2/index.php?referrerID=18 to jest strona z w/w programem,nie moglam wkleic w poprzedniej odpowiedzi(metacafe.beta-moze ktos wie czy jest feralna?).

ale nic nie usunelas z loga.Wszystkie wpisy sa obecne a mialy byc usuniete.Sprobuj to zrobic raz jeszcze >wylacz przywracanie systemu i trb awaryjny f8.Wtedy powyzsze wpisy do usuniecia masz zafixowac.

Tak zrobilam:Moj komputer-wlasciwosci-przywracanie systemu-wylacz przywracanie systemu na wszystkich dyskach(zaptaszkowalam i zastosuj)-tak ma byc?czy cos zle?-F8 tryb awaryjny-zaznaczylam wpisy i Fix checked-czy cos nie tak?jesli ok,to nic nie rozumiem.

Albo to zwykły bug Hijacka albo …

Pokaz co masz w katalogu C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

a moze zwyczajnie pomylilas notatniki z logiem i raz jeszcze wyslalas stary

zapis log.Wygeneruj najnowszy log i ten wlasnie wyslij.

Chetnie,tylko jak mam to zrobic?jesli chodzi o screen,to juz pytalam,dostalam stronke i dalej jest to dla mnie zagadka(nie znam dobrze j. ang),wiem,ze zapisuje sie Print Screen ale co dalej?Jak masz cierpliwosc to podaj w jaki sposob pokazac ten katalog.

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 19:40:33, on 2005-03-14

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe

C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

F:\JAGA\Skype(Phone Online)\Skype.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Art Plus\Wallpaper5\wallpaper.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe

C:\Ajt Soft\Słownik\AP.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\SKANERY\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: (no name) - {CE1C8FA7-9B17-42E4-B550-FA45380C2322} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FEB2EF67-AC96-4768-A084-2567DCF35F67} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [WinPatrol] “C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] “C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe”

O4 - HKLM…\Run: [HP Component Manager] “C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe”

O4 - HKCU…\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU…\Run: [skype] “F:\JAGA\Skype(Phone Online)\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Art Plus Wallpaper Calendar] “C:\Program Files\Art Plus\Wallpaper5\wallpaper.exe” /a

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [spyware Doctor] “C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe” /Q

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O16 - DPF: ppctlcab -

O16 - DPF: {10ABC6DB-E091-4EAE-98DD-21B5A2460714} -

O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} -

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} -

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} -

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} -

O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} -

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} -

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} -

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} -

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} -

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} -

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} -

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} -

O16 - DPF: {C4D5E343-9494-97E4-8635-440B49E25FD5} -

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} -

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} -

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} -

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{FCC56671-D2B5-4284-ADA9-C8D0C89447A0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

Prosze,teraz ponownie robiony(vide godzina),wszystko siedzi dalej! !!

Jagodka skopiuj nazwy poszczegolnych plikow w tym katalogu i wklej je wszystie do nastepnego posta.

Gdybys chciała jednak screena zrobic to wciskasz print screen, wklejasz do painta i wysylasz na jakis serwer np. http://imageshack.us/ i podajesz link do obrazka

Witam,

dodam tylko, że warto w miejsce Spyware Doctora zainstalować coś innego.

Czyli ten chłam odinstalować, wyczyścić rejestr i na jego miejsce dać np. Spybot Search & Destroy.

Mam Spybota,na forum przeczytalam o tym,ze Spyware Dr jest ok i dlatego go zainstalowalam walczac z w/w problemami.Ciagle mam to samo,otworzylam dodatkowo jakis podejrzany plik(nie wiedzac co to jest)i wiry posypaly sie rowno.Teraz nadal skanuje i juz mam dosc! :frowning: