Proszę sprawdzić log


(JARO 33) #1

Formatowałem dyski i bardzo proszę o sprawdzenie mojego loga,czy wszystko jest o.k. :oops:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:50:25, on 2005-12-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\PS Tray Factory\PSTrayFactory.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\cfosspeed\lovespeed.exe

C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

F:\TATA\PROGRAMY [instalki]\Rainlendar\Rainlendar.exe

C:\Program Files\jv16 PowerTools\jv16 PowerTools.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

F:\TATA\PROGRAMY [instalki]\uTorrent\utorrent.exe

F:\TATA\PROGRAMY [instalki]\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cfosspeed\lovespeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TrayFactory] C:\Program Files\PS Tray Factory\PSTrayFactory.EXE /silent

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\RunOnce: [TrayFactory] C:\Program Files\PS Tray Factory\PSTrayFactory.exe /start

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SkinClock] C:\Program Files\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe

O4 - Startup: Rainlendar.lnk = F:\TATA\PROGRAMY [instalki]\Rainlendar\Rainlendar.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7A30C747-AE08-40BE-8493-848109BBB35B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

(Gutek) #2

Czysto


(JARO 33) #3

Dzięki bardzo,a jeszcze jedna sprawa Spybot znalazł mi coś takieg,czy oprucz tego że dam “napraw wszystko”,muszę jeszcze coś usunąć z systemu.

spybot1rm.th.jpg


(Gutek) #4

O tym było na forum - olej te wpisy, daj nie bierz ich pod uwage przy nastepnym scanowaniu :wink:


(JARO 33) #5

To czemu są na czerwono??


(Gutek) #6

A ty myśłisz ż enie zdarzają się błędy, fałszywe alarmy ten nie jest fałszywy - błąd -opis http://www.microsoft.com/technet/prodte … maint.mspx

Wartość dwort na 1 a jest 0 trzeba zmienić :wink:

Alexe recznie mzoesz usunąc RELATED.HTM ale jak mówię to nic groźnego :wink:


(JARO 33) #7

Dzieki bardzo,ale chciałem się upewnić.Miałem ostatnio problemy z jakimś syfem [mhLnjDrv] i teraz jestem ostrożny.Jeszcze raz Dzięki.