Proszę sprawdzić loga


(Rafał Szymański) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:56:26, on 2005-05-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Creative\Mouse Optical\mouse_2k.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\Ashampoo\ASHAMP~1\PopUpKiller.exe

C:\Program Files\MediaKey\Versato.exe

C:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\MediaKey\OSD.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\INSTRUKCJE\sprawdzenie loga.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.chello.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IE PopUp-Killer ; Neikeisoft - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000003} - C:\PROGRA~1\Ashampoo\ASHAMP~1\PopUp.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.1\googlenav.dll

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CreativeMouse] C:\Program Files\Creative\Mouse Optical\mouse_2k.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

O4 - HKCU..\Run: [Versato] "C:\Program Files\MediaKey\MagicRun.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Ashampoo PopUpBlocker] C:\PROGRA~1\Ashampoo\ASHAMP~1\PopUpKiller.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: MpegTV Station PCITV Remote Control.lnk = C:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.1\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.1\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.1\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.1\googlenav.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1 ... gleNav.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/S ... anager.ocx

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe


(Gutek) #2

LOG OK :stuck_out_tongue: czy coś Ciebie martwi?


(Rafał Szymański) #3

MARTWI :frowning: OD WCZORAJ,wchodzę na serwer CALL OF DUTY i wyrzuca mnie z serwera.Po wyjściu z gry norton pokazuje atak wirusa BACK ORIFICE 2000 UDP ACCTIVITY i w zakładce statystyka,ostatnie próby wtargnięcia rosnące ataki wirusów(przez 2 minuty 7400 prób)i :o .Zacząłem od loga ,skanowałem system wszystko ok.Może ktoś wie coś na ten temat?


(Gutek) #4

Skoro na tej stronie pojawił isę wirus? Nie wchodź poszukaj innej o tej grze :stuck_out_tongue:


(Musg) #5

a czy mozesz dac screna z nortona i tego co pokazuje ci na pulpicie?


(Rafał Szymański) #6

i tak się dzieje na wszystkich serwerach CALL OF DUTTY :frowning:


(Gutek) #7

Czekaj czekaj Ty grasz z ludzmi przez neta? więc rozumię :stuck_out_tongue: Tak będzie masz firewalla :stuck_out_tongue:


(Rafał Szymański) #8

http://img236.echo.cx/my.php?image=39wa.jpg A TO Z GRY RAF TO JA :frowning:


(Musg) #9

powoduje to u ciebie wysoka aktywnosc(czulosc) firewalla nortona i cie wywala

moze obniz jego poziom zabezpieczen?Ale to juz na wlasną odpowiedzialnosc

:slight_smile:


(Rafał Szymański) #10

norton mnie wpuszcza na serwery,serwery mnie wyrzucają po ataku wirusa


(Musg) #11

dzieki zaporze firewall :slight_smile:


(Rafał Szymański) #12

ale on był tak zawsze ustawiony na niski :frowning: poziom domyślny

Post. 2

http://img97.echo.cx/my.php?image=44ae.jpg następny serwer

Post. 3

zrobię reinstalacje nortona, może coś pomoże

=========

Nie pisz posta pod postem.

Używaj funkcji Zmień.

Posty połączyłem. Magik

przeinstalowałem nortona i to samo Sad i jeszcze jedno-to samo dzieje się na serwerach WOLFENSTEIN ENEMY TERITORY