Protokół IPv6 - jaki dostawca używa tego protokołu i czy należy go zostawić włączony, czy wyłączony na karcie

IPv6 jest od wielu lat wdrażane na zasadzie tak zwanego dual stack lub tunelowania pakietów IPv6 w pakietach IPv4. Tak więc część ruchu obsługuje już IPv6. Facebook, Google itp. udostępniają swoje usługi przez IPv6. Orange również wprowadziło IPv6 i ruch po IPv6 idzie z wykorzystaniem IPv6, a ruch IPv4 odbywa się przez właśnie tunelowanie pakietów IPv6 w IPv4.

Pełne przejście nastąpi, gdy takim korporacjom jak Google, Microsoft na prawdę skończą się adresy IPv4. Dopóki to nie nastąpi, przejście na IPv6 będzie trwało kolejne 20 lat.

Ja w sieciach LAN nie mam potrzeby przechodzić na IPv6, bo sieci LAN działają niezależnie od sieci Internet.

Podobnie operatorzy również mogą mieć w swojej sieci tylko IPv4 i mogą wymieniać się tylko ruchem IPv6 pomiędzy innymi operatorami.

Ten temat został automatycznie zamknięty 180 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.