Proxy

Gdzie w systemie Windows uaktywniamy wykorzystanie serwera Proxy? (XP, 98)

IE : Panel sterowania>>>Opcje internetowe>>>Połączenia>>>Ustawienia sieci LAN

Firefox: Narzędzia>>>Opcje>>>Ogólne>>>Ustawienia połączenia

Opera>>Narzędzia>>Preferencje>>zaawansowane>>sieć>>serwer proxy

tu masz opisz konfiguracji http://banita.pl/konf/proxy.html