Przdzielenie aplikacji okreslonej ilości pamięci


(Marcus123456789) #1

Witam.

jw. jeśli w ogóle jest to możliwe.


(deFco247) #2

Nie.