Przechowywanie wylosowanych liczb?


(Mr Hektor) #1

Witam. Czy jest jakiś sposób, żeby przechowywać w programie liczby wylosowane za pomocą Random(50), w taki sposób żeby nie mogły one być wylosowane ponownie ?


(Drobok) #2

Do tego właśnie służą zmienne :slight_smile:


(Mr Hektor) #3

Wiem ; ) Ale proszę właśnie o zobrazowanie ich wykorzystania w tym wypadku.


(Drobok) #4

Przypisujesz wynik tej funkcji do zmiennej tak, jakbyś przypisywał zwykłą liczbę :slight_smile: A korzystasz z niej (zmiennej), zamiast funkcji :slight_smile:


(Mr Hektor) #5

Ale w jednej zmiennej mogę przechować jedną liczbę ; o A potrzebuję przechować wszystkie wylosowane.


(Drobok) #6

A o tablicy słyszałeś ?


(Mr Hektor) #7

Ta : o


(floyd) #8