Przecinki w visual basic


(Szwejas2) #1

tworzę kalkulator w visual basic. deklaruję zmienną pi=3,14. Następnie uruchamiam program, wpisuję promien (np. 1) a wtedy wynik to 6 (powinien być 3,14). Co poprawić?

Dim promien, suma, pi As Integer

    pi = 3.14

    promien = Val(TextBox9.Text)

    suma = 2 * pi * promien

    MsgBox("Obwód: " & suma)

(Dontbesoso) #2

jesteś pewien, ze powinieneś deklarowaś pi jako Integer, liczby całkowite raczej nie przechowają ci części dziesiętnej pi.

Złączono Posta : 08.12.2007 (Sob) 14:43

suma również nie powinna byc Integer.


(Ryan) #3

W języku polskim ułamki piszemy po przecinku, w angielskim po kropce. Użyj w textboksie kropki i problem powinien zniknąć. Jeśli chcesz dopuszczać przecinek - konwertuj w ciągu znaków przecinek na kropkę przed konwersją na wartość numeryczną. Poza tym tak jak mówi forgetthatshit - Integer nie przyjmuje ułamków.