Przeciwieństwo synchronizacji


(sexy69bis) #1

Zsynchronizować
Jak będzie brzmiała czynność odwrotna?


(D35CART35) #2

Desynchronizacja? :wink:


(iJuliusz) #3

Odwrotna synchronizacja :joy:


(sexy69bis) #4

Brak w słowniku
rozsynchronizować jeszcze by uszło,
ale rozsynchronizacja?


(iJuliusz) #5

Odizolować, odseparować.

Zsynchronizowany <==> asynchroniczny


(sexy69bis) #6

ma być przeciwieństwo do SYNCHRONIZACJA


(iJuliusz) #7

Tu jest kilka


(sexy69bis) #8

rozdźwięk, dysharmonia, rozbieżność, kolizja, niedopasowanie, niezgodność, konflikt, sprzeczność, … .
w niczym to nie pomaga

jak mam to użyć zamiast rozsynchronizować czy zdesynchronizować?

rozdźwiękować, dysharmonizować, niedopasować, konfliktować? :man_shrugging:

Jak przetłumaczyć to zdanie?
Stay in sync with him or it could be dangerous.


(nThou) #9

Przeciwieństwo synchronizacji to asynchroniczność a zdanie znaczy tyle że: pozostań z nim w synchronizacji ponieważ może być to niebezpieczne. Poza tym zdanie wyjęte z kontekstu aby dokładniej przetłumaczyć.


(Giiixxxx6) #10

Dokładnie.

Synchroniczne -/- Asynchroniczne


(Direwolf) #11

■■■? Tibia inglisz/ :smiley:


(roobal) #12

Desynchronizacja w żadnym przypadku tu nie pasuje, tym samym zdesynchronizować. Ponieważ słowo desynchronizacja, zdesynchronizować mówi że coś przerwało synchronizację. To tak samo jak connect i disconnect, allow disallow. Przeciwieństwo synchronizacji to asynchronizacja, tak samo jak aspołeczny czy apolityczny.


(sexy69bis) #13

Czyli:
To muszę zsynchronizować, a to “asynchrynizować” (“zasynchrynizować”). :man_shrugging:


(januszek) #14

To jest błąd logiczny. Synchronizacja oznacza koordynacje w czasie, co najmniej dwóch zjawisk. Co za tym idzie - nie ma pozycji opozycyjnej. Brak synchronizacji nie jest opozycją dla synchronizacji bo opisuje każdy możliwy stan inny niż ten konkretny kiedy zjawiska zostały zsynchronizowane. Pozwolę sobie na analogię z liczbami: 1 i opozycja: -1, 2 i opozycja: -2, 3 i opozycja: -3 ale 0 :slight_smile:


(sexy69bis) #15

Oddział wojska powinien kroki zsynchronizować ale,
na moście powinien kroki… (co zrobić)?


(januszek) #16

Przeciwieństwem kroku defiladowego jest krok marszowy :slight_smile:

edit: miało być: przeciwieństwem kroku defiladowego (marszowego) jest krok dowolny - sorry :slight_smile:


(sexy69bis) #17

Pani Zosiu (mówi dyrektor do sekretarki)
proszę ogłosić, że we wtorek będzie zebranie.

Panie dyrektorze jak pisze się “wtorek”: przez w czy f?
Proszę napisać w środę.:sweat_smile:


(pocolog) #18

Polecam zadać pytanie tutaj https://sjp.pwn.pl/poradnia, Beata Kłosińska może prościej ci to wytłumaczy niż forum o tematyce IT :wink:

@januszek Jesteś pewny, że nie adefiladowy, lub zdedefiladowany? :smiley:


(sexy69bis) #20

Tam nie ma nawet wyrazu synchronizować :man_shrugging:


(pocolog) #21

Ponieważ nikt nie zadał jeszcze takiego pytania. Napisałem, żebyś zapytał w poradni https://sjp.pwn.pl/poradnia/zapytaj