Przeglądarka zdjęć - flash


(Barthezz) #1

Witam. Potrzebuję wskazówek od początku do końca jak zrobić w macromedia flash żeby po kliknięciu na jakiś przycisk animacja przeskakiwała do następnej klatki i jak wyeksportować plik do exe?


(Monczkin) #2

ActionScryptem

Opcja eksportuj - tam masz wybór rozszerzeń plików, zresztą, domyślnie exe jest zaznaczone.


(Barthezz) #3

ok działa, dzięki a teraz jak zrobić przezroczystość przycisku?

Zrobiłem że jak nacisnę play, odtwarza mi się muzyka:

on (press) {

if (odtwarzanie != true) {

_root.muzyka.start();

odtwarzanie = true;

}

Volume = 100;

muzyka = new Sound();

muzyka.loadSound("737822.mp3", true);

muzyka.play.loop();

muzyka.setVolume(100);

muzyka.loop("737822.mp3");

}

Jak zrobić, żeby po wciśnięciu przycisku był on przezroczysty powiedzmy 50% a muzyka ma nie grać, potem po ponownym wciśnięciu muzyka gra a przycisk nie jest przezroczysty?


(Monczkin) #4

Animacja przycisku przy użyciu transparencji

stop
play

chyba, że poszukasz skryptu związanego z tworzeniem odtwarzacza we flashu


(Barthezz) #5

a możesz mi pokazać jak konkretnie ma wyglądać cały skrypt przycisku?


(Monczkin) #6

hm...

Wieki nie siedziałem we flashu, więc ciężko m i będzie...

Możesz zrobić to tak.

Importujesz do filmu na jedną warstwę muzykę.

Na drugiej warstwie tworzysz przyciski.

Do przycisku "play" wrzucasz

on (release) {

    play();

}

do przycisku "stop" lub "pause"

on (release) {

    stop();

}

i np. do przycisku "powrót" od "początku"

on (release) {

    gotoAndStop(1);

}

W pierwszej klatce filmu (np. na następnej warstwie)

stop();

Powoduje to, że muzyka nie włączy się automatycznie. W ostatniej klatce filmu

gotoAndStop(1);

Powoduje to, że wróci do początku (pierwsza klatka) i zatrzyma się.

Jeżeli chodzi o przyciski.

Tworzysz "button", który składa się z czterech klatek - up, over, down, hit.

up - po najechaniu na przycisk kursorem

over - akcja - naciśnięcie

down - zjechanie z przycisku

hit - pole obszaru przycisku

w up - grafika 100% koloru

w over - np. zmiana koloru, przeźroczystości

w down - grafika z pola up lub twój pomysł

w hit - rysujesz pole, które wyznacza obszar przycisku