Przegrzewający się laptop

Laptop wyłącza się (przegrzewa) po kilku min. gry.(np. NFS MW), żeby nie było że gra ma nie wiadomo jakie wymagania.

Załączam raport z HWMonitor + http://postimage.org/image/f4vbtnf35/http://postimage.org/image/82xe7gbhd/

CPUID HWMonitor Report


Binaries


HWMonitor version 1.1.8.5

Monitoring


Mainboard Model NTWAE (0x0000017F - 0x00035AD0)

LPCIO


Hardware Monitors


Hardware monitor AMD ADL

Voltage 0 0.95 Volts [0x3B6] (VIN0)

Hardware monitor Battery

Processors


Number of processors 1

Number of threads 2

APICs


Processor 0

– Core 0

– Thread 0 0

– Core 1

– Thread 0 1

Processors Information


Processor 1 ID = 0

Number of cores 2 (max 2)

Number of threads 2 (max 2)

Name AMD Athlon II M300

Codename Caspian

Specification AMD Athlon II Dual-Core M300

Package Socket S1 (638)

CPUID F.6.2

Extended CPUID 10.6

Brand ID 8

Core Stepping DA-C2

Technology 45 nm

TDP Limit 28 Watts

Core Speed 805.7 MHz

Multiplier x FSB 4.0 x 201.4 MHz

HT Link speed 1611.4 MHz

Stock frequency 2000 MHz

Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V

L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size

L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size

L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size

FID/VID Control yes

FID range 4.0x - 10.0x

Max VID 1.175 V

of P-States 3

P-State FID 0x4 - VID 0x1E - IDD 9 (10.00x - 1.175 V)

P-State FID 0x10C - VID 0x26 - IDD 6 (7.00x - 1.075 V)

P-State FID 0x100 - VID 0x39 - IDD 3 (4.00x - 0.837 V)

Package Type 0x2

Model 01

String 1 0x2

String 2 0xF

Page 0x0

CmpCap 2

ApicIdCoreSize 4

TDC Limit 18 Amps

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4

Thread dumps


CPU Thread 0

APIC ID 0

Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

Type 0200400Bh

Max CPUID level 00000005h

Max CPUID ext. level 8000001Bh

Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID

0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x00000001 0x00100F62 0x00020800 0x00802009 0x178BFBFF

0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000

0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x80000001 0x00100F62 0x2000101F 0x0000377F 0xEFD3FBFF

0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D

0x80000003 0x75442049 0x432D6C61 0x2065726F 0x3030334D

0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140

0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9

0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000

0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F

0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000

0x8000001A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900

MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008

MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000020

MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000002

MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000002

MSR 0xC0010064 0x8000015D 0x4C003C04

MSR 0xC0010065 0x8000013E 0x4C004C4C

MSR 0xC0010066 0x8000011E 0x66407240

MSR 0xC0010067 0x00000000 0x4C000000

MSR 0xC0010068 0x00000000 0x4C000000

MSR 0xC0010071 0x20A800F1 0x66427240

MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011

MSR 0xC001001F 0x02586000 0x00000008

MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021

MSR 0xC0010004 0x00002BDC 0x3535D267

MSR 0xC0010071 0x20A800F1 0x66427240

MSR 0xC0010070 0x00000000 0x66427240

CPU Thread 1

APIC ID 1

Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

Type 0200400Bh

Max CPUID level 00000005h

Max CPUID ext. level 8000001Bh

Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)

Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID

0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x00000001 0x00100F62 0x01020800 0x00802009 0x178BFBFF

0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000

0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65

0x80000001 0x00100F62 0x2000101F 0x0000377F 0xEFD3FBFF

0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D

0x80000003 0x75442049 0x432D6C61 0x2065726F 0x3030334D

0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140

0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9

0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000

0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F

0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000

0x8000001A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800

MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008

MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000020

MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000002

MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000002

MSR 0xC0010064 0x8000015D 0x4C003C04

MSR 0xC0010065 0x8000013E 0x4C004C4C

MSR 0xC0010066 0x8000011E 0x66407240

MSR 0xC0010067 0x00000000 0x4C000000

MSR 0xC0010068 0x00000000 0x4C000000

MSR 0xC0010071 0x20A800F1 0x66427240

MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011

MSR 0xC001001F 0x02586000 0x00000008

MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021

MSR 0xC0010004 0x00007BD7 0xD86F4AD9

MSR 0xC0010071 0x20A800F1 0x66427240

MSR 0xC0010070 0x00000000 0x66427240

Storage


USB Device Urządzenie kompozytowe USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x09DA, product=0x054F

USB Device Urządzenie kompozytowe USB, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x04F2, product=0xB128

Graphic APIs


API ATI I/O

API ADL SDK

Display Adapters


Display adapter 0

Name ATI Mobility Radeon HD 4500 Series

GPU ref clock 27000

PCI device bus 2 (0x2), device 0 (0x0), function 0 (0x0)

Vendor ID 0x1002 (0x1179)

Model ID 0x9553 (0xFFA

CPUID SMBus Report


Binaries


HWMonitor version 1.1.8.5

SMB device I/O = 0x8040, address 0x50, channel = 0

SMBus registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00

10 0C 08 70 01 04 00 07 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 01

20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 14 1E 00 00

30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 E6

40 CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 34 20 37 30 54 35

50 36 36 33 51 5A 33 2D 43 46 37 20 33 51 09 51 64

60 D4 58 AB 00 54 43 34 32 36 30 33 00 00 00 00 00

70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 00 63 43 06 20 10 36 66 FE E0 54 44 00 03 07 00

90 00 63 43 06 20 10 36 66 FE E0 54 44 00 21 0B 00

A0 00 63 43 06 20 10 36 66 FE E0 54 44 00 15 14 00

B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

E0 4B 4F 4D FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

F0 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 07

SMB device I/O = 0x8040, address 0x51, channel = 0

SMBus registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00

10 0C 08 70 01 04 00 07 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 01

20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 14 1E 00 00

30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 E6

40 CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 34 20 37 30 54 35

50 36 36 33 51 5A 33 2D 43 46 37 20 33 51 09 51 64

60 D4 5A 6B 00 54 43 34 32 36 30 33 00 00 00 00 00

70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 00 63 43 51 76 00 36 66 FE E0 54 44 00 03 07 00

90 00 86 43 51 76 00 36 66 FE E0 54 44 13 34 00 00

A0 00 63 43 51 51 00 36 66 FE E0 54 44 00 03 07 00

B0 00 63 43 51 51 00 36 66 FE E0 54 44 00 20 0B 00

C0 00 63 43 51 51 00 36 66 FE E0 54 44 00 14 14 00

D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

E0 4B 4F 4D FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

F0 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 07

SMB device I/O = 0x8040, address 0x38, channel = 0

SMBus registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

10 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

20 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

30 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

40 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

50 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

60 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

70 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

80 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

90 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

A0 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

B0 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

C0 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

D0 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

E0 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

F0 01 00 00 00 00 50 AC 14 81 B4 08 10 7C 04 00 00

SMB device I/O = 0x8040, address 0x69, channel = 0

100 stopni Celcjusza to zdecydowanie za dużo jak na procesor.

Ja tu widzę 3 możliwości działania:

  1. przeczyścić układ chłodzenia

  2. wymienić pastę pod chłodzeniem procesora

  3. wymienić całe chłodzenie (bo jest uszkodzone)

Chciałbym Ci pomóc, ale Ty masz procesor AMD. Przy intelu sprawa jest prosta. Wystarczy np. programem ThrottleStop zmniejszyć taktowanie zegara lub chipsetu co nie ma w pewnym zakresie wpływu na grę a temperatura spada od razu. Ale przy AMD nie działa ten program. Chyba że masz możliwość w setup’ie ograniczenia częstotliwości zegara. Tylko nie mnożnika bo to nic nie daje. Trzeba ograniczyć zegar wewnętrzny procesora albo taktowanie chipsetu - wtedy spada temperatura CPU i GPU.

A może trzeba wyczyścić układ chłodzenia ?

Pozdrawiam.

Chętnie bym go rozkręcił i wyczyścił,ale pewnie stracił bym gwarancję.

Podaj co to za model. W wielu laptopach dostęp do układu chłodzenia znajduję się pod spodnią klapką i nie ma potrzeby rozbierać całości.

Dziwne, że nie zadziałały żadne zabezpieczenia. Przeczyść, zmień pastę itd. Być może na radiatorze masz niezły filcyk :).

Model : Toshiba Satellite L5500-144.

Sam raczej nie dostanę się do procesora.

Na YT znalazłem coś takiego

konstrukcja i już wiem że sam się tego nie podejmę.

Hmm… Albo jestem ślepy, albo taki laptop nie istnieje. W każdym bądź razie patrząc po przewodnikach dla L500 i L550 musiałbyś wybebeszyć pół kompa.

Sory .To jest 550D.Źle zobaczyłem.

Na razie spróbuj sprężonym powietrzem. Po gwarancji spróbuj sam, bądź oddaj do serwisu. Ogólnie nie jest to trudne, grunt, żeby nie pogubić śrubek :).

OK.Dzięki.