Przejmowanie gg, trojan?

prawdopodobnie.

Mam podejrzenia, że ktoś dostał mi się do kompa więc proszę o analizę loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:43:44, on 2007-04-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

D:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

D:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Creative\ShareDLL\Mediadet.exe

D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

D:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\The Bat!\thebat.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jucheck.exe

D:\Program Files\WinAmp\winamp.exe

D:\Program Files\Opera 9 Beta\Opera.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

D:\Documents and Settings\Ania\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - D:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] D:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] D:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] D:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] D:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "D:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s

O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "D:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do istniejącego pliku PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego pliku PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do istniejącego pliku PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://D:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - D:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

Dzięki i pozdrawiam

Log czysty, skąd podejrzenia dotyczące obecności trojana ??

Bo się kiedyś przyznał…

Norton, Avast, Kaspersky nie widzi otwieranych portów i modyfkacji aplikacji…

Przejmowane gg, wywala czasami podczas tematycznych rozmów.

Proszę zmienić temat postu na konkretny,opcja zmień i popraw.JNJN

Właśnie mniej więcej tak to wygląda, że w w znamiennych momentach rozmowy na gg następuje rozłączenie z serwerem?

Tak się dzieje, gdy dany numer jest już zalogowany i dodatkowo loguje się na innym hoście - to wiem, ale czy jest możliwość by podsłuchiwać równolegle gg?

Wiem też, że ten ktoś chwalił się, że pobrał coś z dysku osoby, które tegoż gg używa. W tej chwili udostępnianie plików i drukarek zostało zablokowane z poziomu firewall’a.

Co można jeszcze zrobć?