Przejście do danego miejsca na stronie


(Wolin) #1

Zrobisz to za pomocą zakotwiczania.

[/code]

[code][Kotwica autora](od_autora.htm#kotwica)
lub

Zakotwiczanie inaczej[/code]