Przekazywanie zmiennej pod inny adres


(Mario99228) #1

Chce przekazać zmienne pod inny serwer. Wysyłam ją w taki sposób.

<?

$adres = 'cos';

header( "Location: http://www.mojastrona/cos.php?dane=$adres" );


?>

Na stronie docelowej na której potrzebuje tej zmiennej mam.

<?php


$p = $_GET['dane'];


echo $p;

?>

Lecz nic mi sie nie wyświetla, adres strony docelowej po przekierowaniu mam taki

http://www.mojastrona/cos.php?dane=cos

czyli zmienna jest przekazana tylko nie mogę jej odebrać. I jak to zrobić sposób z GETEM jest dobry ?