Przekierowanie PHP a duplicate content


(janusz_pro) #1

Witam

Czy przekierowanie z jednej domeny na drugą jak poniżej może wywołać duplicate content?

<?php header("Location: http://nowadomena.pl/index.php"); die(); ?>