Przekierowuje mnie na inne strony, proszę o sprawdzenie loga


(Eustachus11) #1

Witam serdecznie,

Mam problem z moim windowsem xp... klikając na wynik wyszukiwania w Mozilli i IE często przekierowuje mnie na zupełnie inne strony. Jest to niebywale irytujące, tym bardziej, że w zeszłym tygodniu zainstalowałem świeżutki system. Bardzo proszę o pomoc i sprawdzenie loga. ESET NOD 32, Malwarebytes i Spybot nie dają rady. Mam również włączonego firewalla Kerio Personal. Antytrojany niby coś tam znalazły, usunęły ale ciągle to przekierowywanie ma miejsce.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:05:19, on 2011-06-14

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Creative\Mixer\CTSVolFE.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\stsystra.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe

C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE

C:\Program Files\ACD Systems\ACDSee\ACDSee.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CTSVolFE.exe] "C:\Program Files\Creative\Mixer\CTSVolFE.exe" /r

O4 - HKLM..\Run: [sigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\stsystra.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM..\Run: [dellsupportcenter] "C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P dellsupportcenter

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DigidesignMMERefresh] C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Digidesign MME Refresh Service (DigiRefresh) - Avid Technology, Inc. - C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter) (sprtsvc_DellSupportCenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

--

Dzięki!!


(Eustachus11) #2

Witam,

Dzięki za zainteresowanie i szybką odpowiedź. Właśnie przeskanowałem system za pomocą tych programów, znalazł mi jednego trojana, usunął ale niestety nadal strony są przekierowywane.

http://wklej.org/id/546538/

http://wklej.org/id/546544/

Pozdrawiam!


(Eustachus11) #3

Prosiłeś o wklejenie logów więc to zrobiłem. Mam zainstalowane zarówno Spybot jak i Malwarebytes.One nie mogą razem współpracować? Nie mam toolbarów.


(Acorus) #4

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt..Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.


(Eustachus11) #5

ok dzięki Kamil :wink:

Acorus logi dla Ciebie:

http://wklej.org/id/546599/

http://wklej.org/id/546622/

http://wklej.org/id/546624/

Pzdr!


(Acorus) #6

W OTL użyj opcji Sprzątanie.Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach:http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

Odinstaluj Spybot - Search & Destroy.


(Eustachus11) #7

Klikam na różne strony i niby nie przekierowuje. Nie wiem czy jest to tylko chwilowe czy faktycznie coś się naprawiło. Tak czy inaczej dziękuję Ci serdecznie za pomoc Acorus. Odezwę się jeszcze czy taki stan rzeczy się utrzymuje :slight_smile: pozdrawiam i miłego wieczoru!


(Zebor) #8

Witam,

Mam problem z windowsem xp... klikając na wynik wyszukiwania w IE często przekierowuje mnie na zupełnie inne strony. Czy znajdzie się ktoś kto by mi pomógł. (sprawdzenie loga przez OTL). Bardzo dziękuję