Przekierowywanie na strony reklam


(Kubamazr) #1

\Witam, chciałbym o pomoc w usunięciu wirusa. Gdy otwieram nową kartę zostaje ona przekierowana na inną stronę. Czasem strona przekierowuję się po chwili. Próbowałem pozbyć się go przy pomocy programu 9-lab, coś znalazł w chrome, ale po restarcie systemu wirus nadał był. Proszę o radę.


(Acorus) #2

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.


(Kubamazr) #3

http://wklej.org/id/1664026/


(Acorus) #4

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-2604709369-3957144719-2150178632-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
CHR HomePage: Default - hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1420564038from=coruid=TOSHIBAXDT01ACA050_X3N5YGATSXXX3N5YGATSX
S2 AODDriver4.2.0; \\C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [X]
2015-03-14 18:59 - 2015-01-06 19:30 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.


(Kubamazr) #5

Problem naprawiony. Dziękuję za pomoc i poświęcony czas :slight_smile:


(Acorus) #6

Skasuj folder C:\FRST