Przeładowywanie stron Mozilla Firefox

(iwan3k) #1

Używając programu Mozilla Firefox oczywiście korzystam z zakładek, problemu nie ma gdy oglądam tylko jedną stronę (mam jedną zakładkę). Gdy mam kilka zakładek i przechodzę między nimi to przy każdym kliknięciu na daną zakładkę strona przeładowuje się. Aktualnie korzystam z wersji 3.0, wcześniej korzystałem z wersji 2.0.15 i problem był ten sam.