Przełanczanie użytkowników i hasła których nie ma

Aktualnie mam dość dziwny problem… mianowicie kiedy “odpalam” komputer i wybiorę jakiegoś użytkownika to bez problemów wszystko sie uruchamia jednak kiedy jestem już zalogowany na koncie jakiegoś użytkownika i chce np. dać “Przełącz użytkownika” lub “Wyloguj” i przełączyć na innego po pojawieniu się ekranu z wyborem kont do zalogowania system na każdym z nich pyta mnie o hasło. Dosłownie na każdym, a ja nigdy żadnego hasła nie ustawiałem. Testowałem dawanie samego ENTER i nic :frowning: Jedynym wyjściem jest wtedy ponowne uruchomienie komputera i wtedy wybór użytkownika, bo nie pyta się o żadnego hasło. Wiecie co to może powodować i jak to naprawić?

Dziękuję za wszelkie rady i zalecenia. Z chęcią przetestuję każdą sugestię.

P.S.

Teraz nawet specjalnie ustawiłem hasła na wszystkie konta i kiedy dałem przełącz użytkownika niestety te ustawione hasła nie działają. Działają dopiero po ponownym rozruchu komputera :frowning:

POZDRAWIAM

wrzuć logi.

Z czego logi podać?

Oto mój log z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:01:00, on 2008-05-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINNT\RTHDCPL.EXE

C:\Programy\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\Programy\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Programy\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Programy\HiJackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Programy\Spybot\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [spamihilator] “C:\Programy\Spamihilator\spamihilator.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ZoneAlarm Client] “C:\Programy\ZoneAlarm\zlclient.exe”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y “%SystemRoot%\System32\syssetub.dll” “%SystemRoot%\System32\syssetup.dll” (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y “%SystemRoot%\System32\syssetub.dll” “%SystemRoot%\System32\syssetup.dll” (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y “%SystemRoot%\System32\syssetub.dll” “%SystemRoot%\System32\syssetup.dll” (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y “%SystemRoot%\System32\syssetub.dll” “%SystemRoot%\System32\syssetup.dll” (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Programy\Spybot\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Programy\Spybot\SDHelper.dll

O16 - DPF: {E5EE81D5-C49F-45E5-B42F-0B7AEEDD047C} (Druk Control) - http://lpstudent.lexpolonica.pl/lexpolo … export.cab

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Programy\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

End of file - 4827 bytes

Może sfiksować następujące wpisy:

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y “%SystemRoot%\System32\syssetub.dll” “%SystemRoot%\System32\syssetup.dll” (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y “%SystemRoot%\System32\syssetub.dll” “%SystemRoot%\System32\syssetup.dll” (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y “%SystemRoot%\System32\syssetub.dll” “%SystemRoot%\System32\syssetup.dll” (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y “%SystemRoot%\System32\syssetub.dll” “%SystemRoot%\System32\syssetup.dll” (User ‘Default user’)

O16 - DPF: {E5EE81D5-C49F-45E5-B42F-0B7AEEDD047C} (Druk Control) - http://lpstudent.lexpolonica.pl/lexpolo … export.cab

O20 - AppInit_DLLs:

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘Default user’)

oraz

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

Bo Office’a już nie mam…

Co o tym myślisz?

Natomiast w podglądzie zdarzeń mam takie błędy:

  1. W Aplikacjach - Identyfikator 0 SDWinSec.exe Nie można znaleźć opisu dla identyfikatora zdarzenia ( 0 ) w źródle ( SDWinSec.exe ). Być może komputer lokalny nie ma wymaganych informacji rejestru lub plików DLL potrzebnych do wyświetlania komunikatów z komputera zdalnego. Możesz użyć flagi /AUXSOURCE= do pobrania tego opisu; więcej informacji można znaleźć w Pomocy i obsłudze technicznej. Następujące informacje są częścią zdarzenia: Proces usługi nie mógł połączyć się z kontrolerem usługi.

  2. W System - Identyfikator 7000 Service Control Manager Nie można uruchomić usługi Sterownik portu równoległego z powodu następującego błędu:

Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

W BIOSie wyłączyłem port równoległy wiec sam nie wiem…

  1. W Antywirus - Identyfikator 90 avast! Client AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLAF.X\DANE APLIKACJI\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\J17R1JUJ.DEFAULT\PREFS.JS failed, 00000005.

oraz AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLAF.X\DANE APLIKACJI\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\J17R1JUJ.DEFAULT\EXTENSIONS\FILTERSETG@UPDATER\DEFAULTS\PREFERENCES\FGUPDATER.JS failed, 00000005.

Co o tym wszystkim myślicie?

fix w hijackthis

To co ty podałeś to są zbędniki

Podaj log z Combofix

Daję też tutaj bardziej kompletny log z DSS:

Deckard’s System Scanner v20071014.68

Run by Olaf on 2008-05-06 08:19:00

Computer is in Normal Mode.


– HijackThis (run as Olaf.exe) ------------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:19:06, on 2008-05-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Programy\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINNT\RTHDCPL.EXE

C:\Programy\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\Programy\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Programy\Spybot\TeaTimer.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Programy\dss.exe

C:\Programy\Olaf.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [spamihilator] “C:\Programy\Spamihilator\spamihilator.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ZoneAlarm Client] “C:\Programy\ZoneAlarm\zlclient.exe”

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Programy\Spybot\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘Default user’)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Programy\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

End of file - 3800 bytes

– Files created between 2008-04-06 and 2008-05-06 -----------------------------

2008-05-05 21:08:16 0 d-------- C:\WINNT\system32\xircom

2008-05-05 21:08:16 0 d-------- C:\Program Files\msn gaming zone

2008-05-05 21:08:16 0 d-------- C:\Program Files\microsoft frontpage

2008-05-04 09:20:17 1089568 --ahs---- C:\WINNT\system32\drivers\fidbox.dat

2008-05-04 09:17:23 11264 --a------ C:\WINNT\system32\SpOrder.dll

2008-05-04 08:08:16 0 d-------- C:\Program Files\Debugging Tools for Windows (x86)

2008-05-01 12:59:35 0 d-------- C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.4.0

2008-05-01 11:37:45 0 d–h----- C:\WINNT$hf_mig$

2008-04-21 19:57:40 665088 --a------ C:\WINNT\system32\spsplib1.dll

– Find3M Report ---------------------------------------------------------------

2008-05-06 08:09:17 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\Spamihilator

2008-05-05 18:42:32 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\OpenOffice.ux.pl2

2008-05-04 10:21:48 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\uTorrent

2008-05-04 09:20:33 4212 —h----- C:\WINNT\system32\zllictbl.dat

2008-05-04 09:14:13 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\Comodo

2008-05-03 10:11:33 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\gtk-2.0

2008-05-02 08:04:19 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\Auslogics

2008-05-01 12:59:25 0 d-------- C:\Program Files\Java

2008-05-01 12:36:53 454522 --a------ C:\WINNT\system32\perfh015.dat

2008-05-01 12:36:53 76428 --a------ C:\WINNT\system32\perfc015.dat

2008-04-01 14:29:37 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\Tlen.pl

2008-03-31 21:58:09 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\FileZilla

2008-03-30 15:53:40 0 d-------- C:\Program Files\Windows Media Connect 2

2008-03-30 11:44:24 892928 --a------ C:\WINNT\system32\iconv.dll

2008-03-30 11:44:12 755027 --a------ C:\WINNT\system32\xvidcore.dll

2008-03-29 15:08:48 25992 --a------ C:\WINNT\system32\pgdfgsvc.exe http://www.sysinternals.com; Page File Defragmenter>

2008-03-27 09:51:06 0 d-------- C:\Program Files\GIGABYTE

2008-03-21 10:36:00 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\DeepBurner

2008-03-18 17:39:57 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\Real

2008-03-18 17:13:51 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard

2008-03-18 16:21:26 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\Mozilla

2008-03-18 13:34:52 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\CDBurnerXP_Soft

2008-03-11 18:59:27 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\KompoZer

2008-03-11 14:26:53 1736 --a------ C:\WINNT\unins001.dat

2008-03-06 18:44:11 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf.X\Dane aplikacji\Adobe

2008-02-08 14:12:37 3443 --a------ C:\WINNT\unins000.dat

2008-02-08 14:11:59 691545 --a------ C:\WINNT\unins000.exe

– Registry Dump ---------------------------------------------------------------

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“avast!”=“C:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2008-03-29 19:37]

“amd_dc_opt”=“C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe” [2006-11-17 16:49]

“RTHDCPL”=“RTHDCPL.EXE” [2007-10-16 19:30 C:\WINNT\RTHDCPL.exe]

“Spamihilator”=“C:\Programy\Spamihilator\spamihilator.exe” [2008-04-21 20:00]

“ZoneAlarm Client”=“C:\Programy\ZoneAlarm\zlclient.exe” [2008-04-02 21:07]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“SpybotSD TeaTimer”=“C:\Programy\Spybot\TeaTimer.exe” [2008-01-28 12:43]

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\runonce]

“tscuninstall”=%systemroot%\system32\tscupgrd.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]

@=“Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users.WINNT^Menu Start^Programy^Autostart^Adobe Reader Speed Launch.lnk]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users.WINNT^Menu Start^Programy^Autostart^Microsoft Office.lnk]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Olaf.X^Menu Start^Programy^Autostart^HDDlife.lnk]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acrobat Assistant 7.0]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Alcmtr]

ALCMTR.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ATICCC]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE]

C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EasyTuneVPro]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISUSPM Startup]

“C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe” -startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISUSScheduler]

“C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]

%systemroot%\system32\dumprep 0 -k

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PowerS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sony Ericsson PC Suite]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

“C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UnlockerAssistant]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\updateMgr]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

“ALG”=3 (0x3)

“Ati HotKey Poller”=2 (0x2)

“ATI Smart”=2 (0x2)

“aawservice”=2 (0x2)

– End of Deckard’s System Scanner: finished at 2008-05-06 08:19:32 ------------

Jest coś tu nie tak?

Czyli jak mam rozumieć nikt nie ma żadnych pomysłów na mój problem? ;-(

Bardzo bym prosił o pomoc…