Przeliczanie procentów na oceny w Excelu

Otóż mam arkusz kalkulacyjny w Excelu i mam wartość 64,29% obliczoną z ilorazu otrzymanych punktów i maksymalnej ilości punktów. Chciałbym teraz tą obliczoną wartość (64,29%) przeliczyć na ocenę z tym że ocena niedostateczna ma być od 0 do 39%, dopuszczający od 40 do 49% itd. Dodatkowo chciałbym aby komórka z oceną niedostateczną miała kolor czerwony. Móglby mi ktoś pomóc w tym?

rób wg formuły:

=JEŻELI(C6<39;"Niedostateczna";JEŻELI(C6<49;"Dopuszczająca";"wyższa ale nie wiem jaka"))

Edit: poprawiłem tylko zmień sobie komórkę i parametr oceny:

=JEŻELI(C6<39;"Niedostateczna";JEŻELI(C6<49;"Dopuszczająca";JEŻELI(C6<60;"Dobra";JEŻELI(C6<80;"Bardzo dobra";"Celująca"))))

Pamiętaj o liczbach które się stykają między przedziałami.

=JEŻELI(A1<0,39;“NIEDOSTATECZNY”;JEŻELI(A1<0,49;“DOPUSZCZAJĄCY”;JEŻELI(A1<0,59;“DOSTATECZNY”;JEŻELI(A1<0,69;“DOBRY”;JEŻELI(A1>0,69;“BARDZO DOBRY”)))))

Wydaje mi się że w przypadku liczby 69 wywali błąd bo nie znajduje się w żadnym zakresie.

Masz rację dark_jedi tylko wydaje mi się, że jeżeli wartości będą w % to powinno być 0,39 a nie 39 itd

Oczywiście. Zależy jak będzie sformatowana komórka z wynikiem, ale to już jest w rękach Phight3r ,

I trochę zakresy w formule są źle wpisane piwunno być A1<40, A1 <50 itd.

Zrobiłem tak:

JEŻELI(%B2<0,39; "Niedostateczny"; JEŻELI(%B2<0,49; "Dopuszczający"; JEŻELI(%B2<0,74; "Dostateczny"; JEŻELI(%B2<0,89; "Dobry"; JEŻELI(%B2<1; "Bardzo dobry"; "Celujący")))))

Ale wyskakuje błąd 520.

=JEŻELI(B2<0,39; “Niedostateczny”; JEŻELI(B2<0,49; “Dopuszczający”; JEŻELI(B2<0,74; “Dostateczny”; JEŻELI(B2<0,89; “Dobry”; JEŻELI(B2<1; “Bardzo dobry”; “Celujący”)))))

lub

=JEŻELI(B2<39%; “Niedostateczny”; JEŻELI(B2<49%; “Dopuszczający”; JEŻELI(B2<74%; “Dostateczny”; JEŻELI(B2<89%; “Dobry”; JEŻELI(B2<1; “Bardzo dobry”; “Celujący”)))))

Ale jeszcze raz powtarzam - według tego zapisu co podałeś w pierwszym poście zakresy te są złe. Jeśli niedostateczny jest od 0 do 39% to pierwszy warunek nie może być <39% i tak dalej… bo przy takim zapisie dla 39% pojawi się dopuszczający.

Masz rację…

Ok, udało się.

A jak zrobić, aby komórka w której wychodzi ocena niedostateczna miała tło czerwone?

Formatowanie warunkowe - więcej znajdziesz na to wyrażenie pod klawiszem F1

czyli:

menu- format>formatowanie warunkowe