Przełożenie C++ na C


(Witekk932) #1

Witam, mam kod napisany w C++ a potrzebuję mieć ten program napisany w C. Wiem, że oba języki mało się różnią ale umiem tylko C a pilnie muszę oddać ten program, proszę o pomoc.

#include 

#include 


using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])

{

  float a,b,c,d,e,n=1;

  float suma=0;

  cout<< "podaj dowolna liczbe dodatnia: "<< endl;

  cin>>e;

  if (e>0)

  {

      do{

         suma=suma+1.0/n;

          cout<<"suma="<
          n=n+1.0;

} while(suma

 cout<<"n="<
  goto a1;

    }


    else

    {

      cout<<"podales liczbe niedodatnia"<
  a1:


  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

(Drobok) #2

To jest c z strumieniami. Nic więcej z c++ tam nie ma, czego konkretnie nie rozumiesz ?


(Witekk932) #3

Skoro tak to ok, tylko w tym fragmencie nie wiem co oznacza a1 oraz goto a1.


(Drobok) #4
:kotwica//ustawia kotwicę

goto kotwica;// idzie do kotwicy

Poza tym ten program działa bez tego, w tym wypadku są to zwyczajnie 2 zbędne linie. Ogólnie tego się nie stosuje :))


(Witekk932) #5

ok, już wszystko wiem, wielkie dzięki