Przemieszczanie okien w innym wymiarze


(Groch367) #1

Mam problem właczając przegladarke firefoxa nie wyskakuje mi okno w pelnym rozmiarze jest pomniejszona i przesunięta nie raz mi tez gg wyskakuja w malym formacie. Od czego to zalezy ? co musze ustawic zeby windows pamietał ustawienia strony :slight_smile: a o to mój log moze mam jakiegos wirusa?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:45:00, on 2007-02-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kamera Medion\ICON.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\INSTALKI\Programy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0) -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{ABA6F1D2-BBA2-4B2D-BA33-9378DB8862A0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe


(Tom662) #2

Czysto.:slight_smile:

Przeskanuj kompa na http://www.ewido.net/en/


(Groch367) #3

skanowałem i mam taki raport

__________________________________________________

ewido anti-spyware online scanner

__________________________________________________

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: C:\Documents and Settings\Poldi\Cookies\poldi@ad.adocean[1].txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Clickhype

Path: C:\Documents and Settings\Poldi\Cookies\poldi@ad1.clickhype[2].txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adbrite

Path: C:\Documents and Settings\Poldi\Cookies\poldi@adbrite[2].txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: C:\Documents and Settings\Poldi\Cookies\poldi@gde.adocean[2].txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: C:\Documents and Settings\Poldi\Cookies\poldi@my.adocean[1].txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tacoda

Path: C:\Documents and Settings\Poldi\Cookies\poldi@tacoda[1].txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: C:\Documents and Settings\Poldi\Cookies\poldi@tradedoubler[2].txt

Risk: Medium

Name: Adware.SaveNow

Path: HKLM\SOFTWARE\Classes\WUSN.1

Risk: Medium

Name: Adware.Generic

Path: HKU\S-1-5-21-839522115-606747145-1801674531-1003\Software\Internet Security

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.21:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.22:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.61:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.62:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.64:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.65:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.66:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.82:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.83:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.84:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.89:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.90:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.91:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.98:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.99:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.100:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.113:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.114:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Googleadservices

Path: :mozilla.127:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adbrite

Path: :mozilla.210:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adbrite

Path: :mozilla.211:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.371:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.372:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Googleadservices

Path: :mozilla.374:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Information

Path: :mozilla.375:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.446:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.547:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.548:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Clickhype

Path: :mozilla.566:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ec6cveqt.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Fastclick

Path: :mozilla.14:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Fastclick

Path: :mozilla.15:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Fastclick

Path: :mozilla.16:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Fastclick

Path: :mozilla.17:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Fastclick

Path: :mozilla.18:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.31:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.32:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.33:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.34:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.35:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.36:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.37:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.50:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.51:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Doubleclick

Path: :mozilla.108:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Atdmt

Path: :mozilla.122:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adition

Path: :mozilla.127:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adition

Path: :mozilla.128:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Komtrack

Path: :mozilla.133:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Komtrack

Path: :mozilla.134:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.142:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.143:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.151:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.152:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Googleadservices

Path: :mozilla.156:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.163:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.164:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.167:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Sitestat

Path: :mozilla.170:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Sitestat

Path: :mozilla.171:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Webtrendslive

Path: :mozilla.219:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Overture

Path: :mozilla.241:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Overture

Path: :mozilla.242:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Overture

Path: :mozilla.243:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Revenue

Path: :mozilla.249:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Yadro

Path: :mozilla.253:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Yadro

Path: :mozilla.254:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Clickhype

Path: :mozilla.263:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adbrite

Path: :mozilla.267:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adbrite

Path: :mozilla.268:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.277:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.278:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.279:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.280:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Hitbox

Path: :mozilla.281:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.283:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.284:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Advertising

Path: :mozilla.285:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Advertising

Path: :mozilla.286:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Advertising

Path: :mozilla.287:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Advertising

Path: :mozilla.288:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.310:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Hitbox

Path: :mozilla.321:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Googleadservices

Path: :mozilla.324:C:\Documents and Settings\Poldi\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yd2w16o3.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: C:\Documents and Settings\Poldi\Ustawienia lokalne\Temp\Cookies\poldi@tradedoubler[1].txt

Risk: Medium

Name: Not-A-Virus.Hoax.Win32.Renos.NAF

Path: C:\Documents and Settings\Poldi\Ustawienia lokalne\Temp\laf18.tmp

Risk: Low


(JNJN) #4

lukas367

Brak tagów,poczytaj tematy przyklejone w tym dziale i popraw.JNJN


(Groch367) #5

pomoze mi ktoś z tym przemieszczaniem sie przegladarki i innym rozmiarze okna?


(JNJN) #6

lukas367

Ostatni raz proszę.JNJN