Przeniesienie konta z jabber.org na jabster.pl


(look997) #1

Jak przenieść konto z serwera jabber.org na jabster.pl, z zachowaniem wszystkich danych?