Przenoszenie plików i zmiana nazwy [*bat]


(Obuchowski Mateusz) #1

Mam problem , a mianowicie chcę przenieść plik pdf który ma bardzo skomplikowaną nazwę z lokalizacji z:\skany do folderu z:\archiwum dokumentów\'numer nip'\umowy. Chcę aby nowa nazwa folderu jak i numer nip i tym samym nazwa katalogu była podawana w programie. Mam coś takiego:

@echo off

cls


echo Podaj nowa nazwe pliku:

echo.

set /p plik=


rename Z:\Skany\*.pdf %plik%.pdf


echo.

echo Podaj nazwe docelowego folderu (NIP):

echo.

set /p nip=


move Z:\Skany\%plik% Z:\archiwum_dokumentow\%nip%\Umowy


pause

Proszę o pomoc. Z góry dzięki :wink:


([alex]) #2

użyj podwójnych cudzysłowów, np:

rename Z:\Skany*.pdf "%plik%.pdf"


(Obuchowski Mateusz) #3

Nie działa nadal druga część. Nie może odnaleźć ścieżki do pliku... :?


(Drobok) #4

Nie powinno być ukośnika po umowy ?

Jeśli dalej nie działa to przed move daj:

mkdir "Z:\archiwum_dokumentow\%nip%\umowy\"

A co do twojego rename. To nie da się zrobić kilku plikom jednej nazwy. Jeśli w folderze będzie kilka plików raczej będzie problem. A jak przenosisz tylko jeden plik. Przy move możesz se darować rename.

move Z:\skany\*.pdf "Z:\archiwum_dokumentow\%nip%\umowy\%plik%.pdf"

Natomiast z większą ilością trzeba napisać fora. Ale do tego trzeba wiedzieć jak te nazwy plików mają się zmieniać.


(Obuchowski Mateusz) #5

Mam coś takiego:

echo off


cls


echo Podaj nowa nazwe pliku:

echo.

set /p plik=

echo.


echo.

echo Podaj nazwe docelowego folderu (NIP):

echo.

set /p nip=


cd Y:\archiwum_dokumentow\%nip%\Umowy\

move Y:\skany\123\*.pdf "Y:\archiwum_dokumentow\%nip%\umowy\%plik%.pdf"

z tym, że teraz przenosi cały folder 123... :?


(Drobok) #6

Zastosuj się do porady [alex]'a.

move "Y:\Skany\123\%plik%" "Y:\archiwum_dokumentow\%nip%\Umowy\"

([alex]) #7

move "Y:\Skany\123\%plik%" .\