Przenoszenie plików

Mam problem z przenoszeniem plików z dysku D na F. Konkretnie to F jest zblokowany. komunikat: “Nie można skopiować odmowa dostępu,sprawdź czy dysk nie jest zapełniony lub chroniony przed zapisem oraz czy plik nie jest aktualnie używany”. Nie mogłem też kasować plików na F ale trochę poczytałem i zainstalowałem program Unlocker- on dobrze kasuje, przenosić jednak nie chce. W programie Unlocker jest tez opcja która pokazuje zblokowane procesy. Na F mam ich dużo. Nie wiem które można uwolnić albo wyłączyć. Proszę o porade jak mogę to wszystko uzdrowić.

Inna sprawa, to gdy wchodzę do Centrum Zabezpieczeń otrzymuje komunikat: “Z powodu niezidentyfikowanego problemu system Windows nie może wyświetlić ustawień Zapory systemu Windows”. Ostatnio zastosowałem BitDefendera i znalazł trochę wirusów. To pewnie ich sprawka.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:09:35, on 2008-01-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

F:\Torrent\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

F:\bdagent.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

F:\hollyłod\a-squared Anti-Malware\a2service.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe

F:\vsserv.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - F:\IEToolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [Google Desktop Search] “C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe” /startup

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [Anti Trojan Elite] F:\hollyłod\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKLM…\Run: [smartDefrag] “F:\hollyłod\IObit SmartDefrag\IObit SmartDefrag.exe” /startup

O4 - HKLM…\Run: [a-squared] “F:\hollyłod\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe” /d=60

O4 - HKLM…\Run: [bitDefender Antiphishing Helper] “F:\IEShow.exe”

O4 - HKLM…\Run: [bDAgent] “F:\bdagent.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “F:\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://F:\Torrent\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://F:\Torrent\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://F:\Torrent\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - C:\Program Files\MarBit\TOOLS\MBdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{7F043E6F-B28D-44F9-95ED-087BAE90121B}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: abc32reg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\abc32.dll

O20 - Winlogon Notify: wintws32 - wintws32.dll (file missing)

O23 - Service: a2AntiMalware - Emsi Software GmbH - F:\hollyłod\a-squared Anti-Malware\a2service.exe

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - F:\Torrent\aawservice.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - BitDefender S.R.L. - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S.R.L. - F:\vsserv.exe

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - BitDefender - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

End of file - 7746 bytes

Wysyłam loga wedle wczorajszej sugesti i proszę o pomoc.Od razu powiem że nie bardzo się na tym znam.