Przepisanie listy


(Boshi) #1

Co jest źle, że wyświetla tylko ostatnią liczbę?

A może kompletnie źle to przepisane jest?

 

Edit, doszedłem do wniosku, że  procedura przepisujaca nie działa jak powinna.. tzn przepisuje tylko pierwszy element a nie wszystko. Jakaś rada?

// lista dwukierunkowa
type
 plista_d = ^tlista_d;
tlista_d = record
klucz: integer;
parz: boolean;
prev, next: plista_d;
end;
// lista jednokierunkowa
 type
 plista = ^tlista;
tlista = record
klucz: integer;
nast: plista;
end;

   procedure przepisz_do_listy_jednokierunkowej( head:plista_d;  var pocz: plista);
    begin
      if head=nil then writeln('nie ma co kopiowac')
      else
      begin
      new(pocz);
      while head<>nil do
      begin
      pocz^.klucz:=head^.klucz;
      head:=head^.next;
      end;
    end;
   end;

// wyświetlenie listy jednokierunkowej po przepisaniu

procedure wyswietl1(pocz:plista);
   begin
   if pocz=nil then writeln('lista pusta')
    else
    begin
    while pocz<>nil do
     begin
     writeln(pocz^.klucz);
     pocz:=pocz^.nast;
     end;
    end;
   end;