Przerobienie kodu w Javascript z średniej arytmetycznej na średnią ważoną

Potrzebuję przerobić ten kod w Javascript z średniej arytmetycznej na średnią ważoną tylko nie wiem w
ogóle jak się do tego zabrać.

<script type="text/javascript">

var srednia = 0;

var ile = prompt(„Podaj ilość liczb”);

for (var i=1; i<=ile; i++) {

var b = parseInt(prompt(„Podaj „+i+” liczbe”));

srednia = srednia + b

}

document.write(srednia/ile)

</script>

Nie podałeś żadnego kodu, a też nikt za ciebie ci tego nie napisze.
Po prostu przeczytaj co to średnia ważona i odpowiednio ją oblicz.

https://www.matemaks.pl/srednia-wazona.html