"Przerobienie" pliku shudown.vbs na plik .bat

Mam plik vbs o treści:
dim objShell
set objShell = CreateObject(“shell.application”)
objshell.ShutdownWindows
set objShell = nothing

Skrypt ma na celu otworzenie okienka służącego do zamknięcia/restartu systemu (jak na screenie poniżej)

Czy jest możliwość utworzenia pliku .bat o takim samym działaniu? Dodam, że plik służący do wyłączenia komputera (bez uruchomienia takiego okna dialogowego jak na screenie) już mam.

Nie wiem czy jest sens, włączasz Pulpit np. z tej ikony obok zegara albo:

Win + M

Win + D

I potem:

Alt + F4

To nie jest rozwiązanie…
Zamiast skrótów klawiaturowych łatwiej nacisnąć przycisk “power”.
ewentualnie plik utworzyć plik .bat o treści
%SystemRoot%\system32\shutdown.exe -s -t -c

Jedynym wyjściem by było namierzenie jakiegoś pliku *.dll (czy podobnego) gdzie jest wbudowane to okienko i polecenie które uruchomi fragment odpowiedzialny za nie.

Sens tworzenia batch widzę tylko dla maszyn z zablokowanym uruchamianiem skryptów vbs / js / powershell.