Przerobienie programu w C++ Na C

Potrzebuje pomocy z tym programem, przerobienie go na język C

#include

#include

using namespace std;


bool papier(unsigned numer, double &szerokosc, double &wysokosc);


int main()

{

  cout<<"Formaty arkuszy papieru"<
  cout<<"Format\tSzerokosc\tWysokosc"<
  for(unsigned i=0; i<=10; i++)

  {

  double a,b;


	if( papier(i, a, b) )

	cout<<"A"<
  }  

}


bool papier(unsigned numer, double &szerokosc, double &wysokosc)

{

  if(numer==0)

  {

	szerokosc=841;

	wysokosc=1189;

	return true;

  }

  else if(numer<=10)

  {

  double szer,wys;


	papier(numer-1, szer, wys);

	if(szer>wys) szer/=2; else wys/=2;

	szerokosc=szer;

	wysokosc=wys;

	return true;

  }

  else return false;

}[/code]

A w którym momencie masz problem? Powiedz co zrobiłeś i z czym masz problem, bo całości nikt za Ciebie nie zrobi tutaj.

po prostu które funkcje należy zamienić, tak aby działo w C

Skompiluj kod kompilatorem od C, to zobaczysz.

pełno błędów wyskakuje

W C++ też nie powinno działać.

bool papier(unsigned numer, double &szerokosc, double &wysokosc);


...


double a,b;

papier(i, a, b); // powinno wywalić błąd

Poza tym:

 1. upewnij się że używasz co najmniej C99

 2. Żeby mieć typ bool musisz użyć nagłówka stdbool.h

 3. zamiast cout użyj printf

Powinno wystarczyć.