Przerywający internet tylko na 1 komputerze


(Moles14) #1

Witam.

Mam problem z połączeniem internetowym. A więc-kiedy jestem w mieszkaniu internet działa, wszystko jest w porządku pomimo, że mam 2 na 5 kresek zasięgu na laptopie (internet 30mb upc, modem thomson), nic nie przerywa nawet kiedy laptop chodzi bez przerwy po 10 godzin, śmiga aż miło. Problem pojawia się kiedy wracam do rodzinnego domu, wtedy dosłownie co chwile mam 5 sekundowe przerwania internetu, strony i filmy przestają się ładować, w grach online tracę połączenie, pomimo że zasięg jest 5 na 5. Ikonka od internetu zazwyczaj nawet nie zdąży pokazać, że internetu nie ma ( internet 20mb netia, modem od netii). Może chodzić godzinę dobrze, jednak jak już problem się zacznie to trwa. Jednak na innym laptopie i komputerze stacjonarnym w tym samym czasie ten internet nie przerywa i tu jest cały mój problem. Kiedy wracam do mieszkania-wszystko ok jak zawsze. System-Windows 7.

Proszę o pomoc, dzięki.


(roobal) #2

Uruchom wiersz poleceń i pokaż wyniki poniższych poleceń kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

netsh interface ip show config

route print

netsh wlan show drivers

netsh wlan show networks

netsh wlan show profiles

netsh wlan show all

netsh firewall show state

netsh firewall show config

ping dobreprogramy.pl

tracert dobreprogramy.pl

nslookup dobreprogramy.pl

(Moles14) #3

if config i netsh interface ip show config

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Adaś>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Adaś-Komputer

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Mieszany

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home


Karta Ethernet Połączenie sieciowe Bluetooth:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 08-ED-B9-D6-A2-91

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 3:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #

2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 9C-4E-36-19-0D-CD

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 9C-4E-36-19-0D-CD

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 9C-4E-36-19-0D-CC

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::95c0:fad1:df39:6435%12(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 2 listopada 2012 11:04:16

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 3 listopada 2012 11:04:15

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.254

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 312233526

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-17-C9-D8-15-DC-0E-A1-F3-E6-D3


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home.aster.pl

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Etherne

t Controller (NDIS 6.20)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : DC-0E-A1-F3-E6-D3

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.home:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:1c67:111f:b201:cca5(Pref

erowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::1c67:111f:b201:cca5%15(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


C:\Users\Adaś>netsh interface ip show config


Konfiguracja interfejsu Połączenie sieciowe Bluetooth

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 50

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Połączenie sieci bezprzewodowej 3

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 5

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Połączenie sieci bezprzewodowej 2

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 5

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Połączenie sieci bezprzewodowej

  DHCP włączone: Tak

  Adres IP: 192.168.1.3

  Prefiks podsieci: 192.168.1.0/24 (maska 255.255.255.0

)

  Brama domyślna: 192.168.1.254

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 25

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 192.168.1.254

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 5

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 212.76.34.49

                     212.76.34.50

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: BrakC:\Users\Adaś>

route print, netsh wlan show drivers, netsh wlan show network

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Adaś>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 16...08 ed b9 d6 a2 91 ......Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)

 14...9c 4e 36 19 0d cd ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2

 13...9c 4e 36 19 0d cd ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

 12...9c 4e 36 19 0d cc ......Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200

 11...dc 0e a1 f3 e6 d3 ......Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Control

ler (NDIS 6.20)

 1...........................Software Loopback Interface 1

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.3 25

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.3 281

   192.168.1.3 255.255.255.255 On-link 192.168.1.3 281

  192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.3 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.3 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.3 281

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 15 58 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 15 58 2001::/32 On-link

 15 306 2001:0:5ef5:79fd:1c67:111f:b201:cca5/128

                  On-link

 12 281 fe80::/64 On-link

 15 306 fe80::/64 On-link

 15 306 fe80::1c67:111f:b201:cca5/128

                  On-link

 12 281 fe80::95c0:fad1:df39:6435/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 15 306 ff00::/8 On-link

 12 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Users\Adaś>netsh wlan show drivers


Nazwa interfejsu: Połączenie sieci bezprzewodowej


  Sterownik : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200

  Producent : Intel Corporation

  Dostawca : Intel

  Data : 2011-11-29

  Wersja : 15.0.0.75

  Plik INF : C:\Windows\INF\oem13.inf

  Pliki : razem 4

                C:\Windows\system32\DRIVERS\NETwNs32.sys

                C:\Windows\system32\NETwNc32.dll

                C:\Windows\system32\NETwNr32.dll

                C:\Windows\system32\drivers\vwifibus.sys

  Typ : Macierzysty sterownik Wi-Fi

  Obsługiwane typy radia : 802.11b 802.11g

  Obsługa trybu FIPS 140-2 : tak

  Wsparcie dla sieci obsługiwanej: Tak

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie infrastruktury:

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP-40bit

                Otwarte WEP (104 bity)

                Otwarte WEP

                Udostępnione WEP-40bit

                Udostępnione WEP (104 bity)

                Udostępnione WEP

                WPA-Enterprise TKIP

                WPA-Enterprise CCMP

                WPA-Personal TKIP

                WPA-Personal CCMP

                WPA2-Enterprise TKIP

                WPA2-Enterprise CCMP

                WPA2-Personal TKIP

                WPA2-Personal CCMP

                Otwarte Zdefiniowane przez dostawcę

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie ad hoc:

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP-40bit

                Otwarte WEP (104 bity)

                Otwarte WEP

                Udostępnione WEP-40bit

                Udostępnione WEP (104 bity)

                Udostępnione WEP

                WPA2-Personal CCMP

  Usługa IHV obecna : Tak

  Element OUI karty IHV : [00 80 86], typ: [00]

  Ścieżka biblioteki DLL rozszerzalności IHV : C:\Windows\System3

2\IWMSSvc.dll

  Identyfikator rozszerzalności interfejsu użytkownika IHV: {1bf6cb2d-2ae0-487

9-a7aa-a75834fbd0e3}

  Identyfikator CLSID diagnostyki IHV : {00000000-0000-000

0-0000-000000000000}C:\Users\Adaś>netsh wlan show networks


Nazwa interfejsu : Połączenie sieci bezprzewodowej

Liczba aktualnie widocznych sieci wynosi 1.


SSID 1 : pjetras

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : Otwarte

  Szyfrowanie : BrakC:\Users\Adaś>

netsh wlan show all

Otwarte Brak

                Otwarte WEP-40bit

                Otwarte WEP (104 bity)

                Otwarte WEP

                Udostępnione WEP-40bit

                Udostępnione WEP (104 bity)

                Udostępnione WEP

                WPA-Enterprise TKIP

                WPA-Enterprise CCMP

                WPA-Personal TKIP

                WPA-Personal CCMP

                WPA2-Enterprise TKIP

                WPA2-Enterprise CCMP

                WPA2-Personal TKIP

                WPA2-Personal CCMP

                Otwarte Zdefiniowane przez dostawcę

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie ad hoc:

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP-40bit

                Otwarte WEP (104 bity)

                Otwarte WEP

                Udostępnione WEP-40bit

                Udostępnione WEP (104 bity)

                Udostępnione WEP

                WPA2-Personal CCMP

  Usługa IHV obecna : Tak

  Element OUI karty IHV : [00 80 86], typ: [00]

  Ścieżka biblioteki DLL rozszerzalności IHV : C:\Windows\System3

2\IWMSSvc.dll

  Identyfikator rozszerzalności interfejsu użytkownika IHV: {1bf6cb2d-2ae0-487

9-a7aa-a75834fbd0e3}

  Identyfikator CLSID diagnostyki IHV : {00000000-0000-000

0-0000-000000000000}=======================================================================

=========================== POKAŻ INTERFEJSY ==========================

=======================================================================Liczba interfejsów w systemie - 1:


  Nazwa : Połączenie sieci bezprzewodowej

  Opis : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200

  Identyfikator GUID : 592b0b10-1573-4fdc-b036-5c103ba5f0cd

  Adres fizyczny : 9c:4e:36:19:0d:cc

  Stan : połączono

  SSID : pjetras

  BSSID : 00:12:2a:82:5d:58

  Typ sieci : Infrastruktura

  Typ radia : 802.11g

  Uwierzytelnianie : Otwarte

  Szyfr : Brak

  Tryb połączenia : Autołączenie

  Kanał : 6

  Szybkość odbierania (Mb/s) : 144

  Szybkość wysyłania (Mb/s) : 144

  Sygnał : 88%

  Profil : pjetras


  Stan sieci obsługiwanej: Nieuruchomiona=======================================================================

=========================== POKAŻ SIEĆ OBSŁUGIWANĄ ====================

=======================================================================Ustawienia sieci obsługiwanej

-----------------------------

  Tryb : Dozwolony

  Nazwa SSID : "ADAK-KOMPUTER-47940"

  Maksymalna liczba klientów : 8

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfr : CCMP


Stan sieci obsługiwanej

-----------------------

  Stan : Nieuruchomiona=======================================================================

========================== POKAŻ USTAWIENIA ===========================

=======================================================================Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN

---------------------

  Pokaż zablokowane sieci na liście widocznych sieci: Nie


  Używaj tylko profilów zasad grup w sieciach ze skonfigurowanymi zasadami gru

p: Nie


  Tryb Sieć obsługiwana dozwolony w usłudze sieci WLAN: Tak


  Zezwalaj na stosowanie współużytkowanych poświadczeń użytkownika do uwierzyt

elniania sieciowego: Tak


  Okres bloku: nie skonfigurowano.


  Logika konfiguracji automatycznej jest włączona dla interfejsu "Połączenie s

ieci bezprzewodowej"=======================================================================

============================ POKAŻ FILTRY =============================

=======================================================================Lista dozwolonych w systemie (zasady grupy)

---------------------------------------Lista dozwolonych w systemie (użytkownik)

-------------------------------Lista zablokowanych w systemie (zasady grupy)

---------------------------------------Lista zablokowanych w systemie (użytkownik)

-------------------------------
=======================================================================

====================== POKAŻ FUNKCJĘ CREATEALLUSER ====================

=======================================================================Każdy użytkownik może tworzyć wszystkie profile użytkowników.=======================================================================

=========================== POKAŻ PROFILE =============================

=======================================================================Profile w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:


Profile zasad grupy (tylko do odczytu)

--------------------------------------Profile użytkownika

-------------------

  Profil wszystkich użytkowników : pjetras

  Profil wszystkich użytkowników : UPC0058549

  Profil wszystkich użytkowników : bls

  Profil wszystkich użytkowników : NETIASPOT-825D50=======================================================================

======================== POKAŻ NAZWY PROFILÓW=* =======================

=======================================================================Profil pjetras w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:

=======================================================================


Zastosowano: Profil wszystkich użytkowników


Informacje o profilu

-------------------

  Wersja : 1

  Typ : Bezprzewodowa sieć LAN

  Nazwa : pjetras

  Opcje sterowania :

    Tryb połączenia : Połącz automatycznie

    Emisja w sieci: połącz tylko, jeśli sieć wykonuje emisję

    Autoprzełączanie : Nie przełączaj na inną sieć


Ustawienia łączności

---------------------

  Liczba identyf. SSID : 1

  Nazwa SSID : "pjetras"

  Typ sieci : Infrastruktura

  Typ radia : [Dowolny typ radia]

  Rozszerzenie dostawcy : Nieobecne


Ustawienia zabezpieczeń

-----------------

  Uwierzytelnianie : Otwarte

  Szyfr : Brak

  Klucz zabezpieczeń : Nieobecny

  Indeks klucza : 1Profil UPC0058549 w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:

=======================================================================


Zastosowano: Profil wszystkich użytkowników


Informacje o profilu

-------------------

  Wersja : 1

  Typ : Bezprzewodowa sieć LAN

  Nazwa : UPC0058549

  Opcje sterowania :

    Tryb połączenia : Połącz automatycznie

    Emisja w sieci: połącz tylko, jeśli sieć wykonuje emisję

    Autoprzełączanie : Nie przełączaj na inną sieć


Ustawienia łączności

---------------------

  Liczba identyf. SSID : 1

  Nazwa SSID : "UPC0058549"

  Typ sieci : Infrastruktura

  Typ radia : [Dowolny typ radia]

  Rozszerzenie dostawcy : Nieobecne


Ustawienia zabezpieczeń

-----------------

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfr : CCMP

  Klucz zabezpieczeń : ObecnyProfil bls w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:

=======================================================================


Zastosowano: Profil wszystkich użytkowników


Informacje o profilu

-------------------

  Wersja : 1

  Typ : Bezprzewodowa sieć LAN

  Nazwa : bls

  Opcje sterowania :

    Tryb połączenia : Połącz automatycznie

    Emisja w sieci: połącz tylko, jeśli sieć wykonuje emisję

    Autoprzełączanie : Nie przełączaj na inną sieć


Ustawienia łączności

---------------------

  Liczba identyf. SSID : 1

  Nazwa SSID : "bls"

  Typ sieci : Infrastruktura

  Typ radia : [Dowolny typ radia]

  Rozszerzenie dostawcy : Nieobecne


Ustawienia zabezpieczeń

-----------------

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfr : CCMP

  Klucz zabezpieczeń : ObecnyProfil NETIASPOT-825D50 w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:

=======================================================================


Zastosowano: Profil wszystkich użytkowników


Informacje o profilu

-------------------

  Wersja : 1

  Typ : Bezprzewodowa sieć LAN

  Nazwa : NETIASPOT-825D50

  Opcje sterowania :

    Tryb połączenia : Połącz automatycznie

    Emisja w sieci: połącz tylko, jeśli sieć wykonuje emisję

    Autoprzełączanie : Nie przełączaj na inną sieć


Ustawienia łączności

---------------------

  Liczba identyf. SSID : 1

  Nazwa SSID : "NETIASPOT-825D50"

  Typ sieci : Infrastruktura

  Typ radia : [Dowolny typ radia]

  Rozszerzenie dostawcy : Nieobecne


Ustawienia zabezpieczeń

-----------------

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfr : CCMP

  Klucz zabezpieczeń : Obecny=======================================================================

======================= POKAŻ TRYB SIECI=BSSID ========================

=======================================================================Nazwa interfejsu : Połączenie sieci bezprzewodowej

Liczba aktualnie widocznych sieci wynosi 1.


SSID 1 : pjetras

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : Otwarte

  Szyfrowanie : Brak

  BSSID 1 : 00:12:2a:82:5d:58

     Sygnał : 88%

     Typ radia : 802.11n

     Kanał : 6

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54C:\Users\Adaś>

netsh wlan show profiles, netsh firewall show state, netsh firewall show config, ping dobreprogramy.pl, tracert dobreprogramy.pl, nslookup dobreprogramy.pl

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Adaś>netsh wlan show profiles


Profile w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:


Profile zasad grupy (tylko do odczytu)

--------------------------------------Profile użytkownika

-------------------

  Profil wszystkich użytkowników : pjetras

  Profil wszystkich użytkowników : UPC0058549

  Profil wszystkich użytkowników : bls

  Profil wszystkich użytkowników : NETIASPOT-825D50C:\Users\Adaś>netsh firewall show state


Stan zapory:

-------------------------------------------------------------------

Profil = Standard

Tryb operacyjny = Disable

Tryb wyjątków = Enable

Tryb odpowiedzi multiemisji/emisji = Enable

Tryb powiadomień = Enable

Wersja zasad grupy = Zapora systemu Windows

Tryb administracji zdalnej = Disable


Porty obecnie otwarte na wszystkich interfejsach sieciowych:

Port Protokół Wersja Program

-------------------------------------------------------------------

Obecnie żadne porty nie są otwarte na wszystkich interfejsach sieciowych.


WAŻNE: Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Jednak polecenie "netsh firewall" jest wycofywane.

Zamiast niego należy używać polecenia "netsh advfirewall firewall".

Więcej informacji na temat używania polecenia "netsh advfirewall firewall"

zamiast polecenia "netsh firewall" można znaleźć w artykule 947709

z Bazy wiedzy pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=121488.
C:\Users\Adaś>netsh firewall show config


Konfiguracja profilu Domain:

-------------------------------------------------------------------

Tryb operacyjny = Disable

Tryb wyjątków = Enable

Tryb odpowiedzi multiemisji/emisji = Enable

Tryb powiadomień = Enable


WAŻNE: Polecenie "netsh firewall" jest wycofywane;

   zamiast niego należy używać polecenia "netsh advfirewall firewall".

   Aby uzyskać więcej informacji o używaniu polecenia

   "netsh advfirewall firewall" zamiast "netsh firewall",

   zobacz artykuł Bazy wiedzy nr 947709 pod adresem

   http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=121488.
C:\Users\Adaś>ping dobreprogramy.pl


Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=33ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=33ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=33ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=34ms TTL=122


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 33 ms, Maksimum = 34 ms, Czas średni = 33 ms


C:\Users\Adaś>tracert dobreprogramy.pl


Śledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]

z maksymalną liczbą 30 przeskoków:


 1 1 ms 1 ms 1 ms netiaspot.home [192.168.1.254]

 2 37 ms * 33 ms Warszawa-bras3.inetia.pl [195.114.190.155]

 3 32 ms 35 ms 34 ms WarsB010RT06-WarsC001RT04.inetia.pl [81.210.127.

174]

 4 34 ms 35 ms 34 ms WarsH002RT22-WarsC001RT06.inetia.pl [83.238.251.

167]

 5 32 ms 32 ms 31 ms ae48-48.r5.poland-rs.thinx.atman.pl [212.91.0.15

]

 6 32 ms 32 ms 32 ms ae2-3986.r7.poland-r5-poland.atman.pl [194.153.1

34.250]

 7 42 ms 33 ms 32 ms do-atman-poland.xenium.pl [193.111.36.190]

 8 35 ms 33 ms 33 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]


Śledzenie zakończone.


C:\Users\Adaś>nslookup dobreprogramy.pl

Serwer: netiaspot.home

Address: 192.168.1.254


Nieautorytatywna odpowiedź:

Nazwa: dobreprogramy.pl

Address: 194.0.171.150C:\Users\Adaś>

(roobal) #4

Konfiguracja sieci jest w porządku. Możesz spróbować dodać jakiś alternatywny adres serwera DNS, choć system prawidłowo rozpoznaje serwer nazw. Na stronie producenta są nowsze wersje sterowników dla twojej karty sieciowej, zaktualizuj je. Jeśli problem nadal będzie występował, podaj jeszcze raz wyniki poniższych poleceń, ale zrób to tylko w momencie kiedy masz te przerwy.

ping -n 20 dobreprogramy.pl

tracert dobreprogramy.pl

(Moles14) #5
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Adaś>ping -n 20 dobreprogramy.pl


Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=155ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=167ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=31ms TTL=122

Upłynął limit czasu żądania.

Upłynął limit czasu żądania.

Upłynął limit czasu żądania.

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=777ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=36ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=31ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=34ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=33ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=44ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=33ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=32ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=607ms TTL=122

Upłynął limit czasu żądania.

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=2346ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=33ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=32ms TTL=122

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=32ms TTL=122


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wysłane = 20, Odebrane = 16, Utracone = 4

       (20% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 31 ms, Maksimum = 2346 ms, Czas średni = 276 ms


C:\Users\Adaś>

(roobal) #6

Widać, że są straty pakietów, ale nie podałeś wyników polecenia tracert , a one potrzebne były, żeby ustalić w którym miejscu dochodzi do utraty pakietów.