Przerywanie filmików itp

jak oglądam w internecie np. jakis filmik to tak dziwne przerywa co chwila na momencik i tak w kółko …

dzieje się tak samo jak oglądam tv w moreTV.

Co zrobić?

Zwiekszyć neta.

Jakie masz łącze.

Buforuje obraz.

w ogole cały komp sprawia wrażenie jakby przerywał np. przerywa też dzwięk gdy włacza się system windows.

Łącze mam dobre 1mb/s.

Wklej loga.

błędów raczej nie powinno być bo niedawno robiłem format.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:44:41, on 2006-05-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Prolink\PlayTV XP\TVRMVCR.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\BARYA~1.JAN\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.593\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C45 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE /P23 "EPSON Stylus C45 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C45"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: TVRMVCR.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV XP\TVRMVCR.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Złączono Posta : 14.05.2006 (Nie) 10:38

i co, ma ktos jakis pomysł?

Złączono Posta : 14.05.2006 (Nie) 17:40

nikt niewie?

Przenoszę do bezp. Tam szybciej ktoś ci go sprawdzi.

Log jest ok

Może przeskanuj system ewido :

:arrow: http://www.ewido.net/en/

w logu nic nie widzę …

hmm a moze sterowniki karty graficznej moga miec wpływ na te przerywanie i zamulanie kompa czasem?!