Przerywanie połączenie internetowego


(Pixxel Man) #1

Mam internet radiowy. Co ok. 2-4min. połączenie mi się zrywa (ale nie ma dymka w zasobniku że połączenie zerwane), po czym po kilku sekundach połączenie się wznawia (dymek z nazwą sieci i jakością połączenia). I tak cały czas. To nie jedyny problem. Co jakieś 2 godziny komputer mi się zacina razem z zerwaniem połączenia.

Czy jest na to jakiś sposób?

Wklejam loga z HT:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:12:45, on 2007-02-08

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\Labtec\LABTEC~1\Keyboard.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\TOOLS\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\windows\system32\rlvknlg.exe

D:\MULTIMEDIA\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Save\Save.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

D:\TOOLS\stickies\stickies.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DirectX Extensions\DXDebugService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\INTERNET\Tlen.pl\tlen.exe

D:\INTERNET\Opera 9\Opera.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Documents and Settings\rafal\Desktop\HijackThis.exe


R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - D:\INTERNET\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: XTTBPos00 Class - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - D:\INTERNET\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\GRAPHICS\Adobe Reader 7\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\INTERNET\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_48.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\INTERNET\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\INTERNET\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - D:\INTERNET\ICQToolbar\toolbaru.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KeyBoard] C:\PROGRA~1\Labtec\LABTEC~1\Keyboard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] D:\TOOLS\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\windows\system32\rlvknlg.exe -boot

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\MULTIMEDIA\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Aim6] "C:\Program Files\AIM6\aim6.exe" /d locale=en-US ee://aol/imApp

O4 - Startup: Stickies.lnk = D:\TOOLS\stickies\stickies.exe

O4 - Startup: VistaStart.lnk = C:\WINDOWS\Resources\Themes\Vista_Anthracite\VistaStart\VistaStart1.3.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\GRAPHICS\Adobe Reader 7\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin\ApacheMonitor.exe

O4 - Global Startup: Pandion.lnk = D:\INTERNET\Pandion\Pandion.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\INTERNET\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\INTERNET\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\OTHER\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\OTHER\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - D:\INTERNET\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - D:\INTERNET\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\INTERNET\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\INTERNET\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0B502C0C-637A-486F-8A55-6DC0239A5B4F}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Apache2 - Unknown owner - C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin\httpd.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

(Gutek) #2

w trybie awaryjnym usuń wpisy HJT,a foldery i plik ręcznie. Daj log z Sielnta

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink: