Przesunięcie elementów macierzy

W kolejnym zadaniu muszę napisać program, który w tablicy prostokątnej przesunie cyklicznie wszystkie wiersze o indeksach parzystych w prawo o jeden element. Zadeklarowałem tablicę a[10][20] i próbowałem zrobić to tak:
for(int i=0;i<10;i++)
{
for(int j=0;j<20;j++)
{
if(i%2==0)
{
int t=a[i][19];
for(j=19;j>0;j–)
swap(a[i][j],a[i][j-1]);
t=a[i][0];
}
}
}

Chciałem wykorzystać przesunięcie elementów tablicy jednowymiarowej, ale chyba nie da się tego tak prosto załatwić. Ktoś doradzi?