Przesuniecie w tablicy algorytm


(maksym1021) #1

Witam, mam do napisania algorytm który w danej tablicy tab[1…n] przesuwa wszystkie wyrazy o 2 miejsca w lewo.


(hindus) #2

Cieszymy się. Jaki masz problem?