Przesyłanie tablicy ajaxem


(Aglasek) #1

Witam,

Mam problem z przesyłaniem ajax'em tablicy danych. Robię w ten sposób:

to mam w pliku php (pętla w której wyświetla się checkbox)

foreach($results_employee as $row_employee)		

	echo = '
';

i pobranie za pomocą jquery:

var id = $("#who_employee").val();


$.ajax({

	 type: "POST",

	url: "ajax.php",

	data: {id:id},

	success: function(results) {

		alert(results);

        }

});

no i teraz obsługa w php

$id = $_POST['id'];


for($i=0; $i
	$rows .= $id[$i];

Wiem że id powinno być jedno w całym dokumencie. Więc jak to przesłać w ten sposób?


(system) #2

Id jedno w całym dokumencie ? :expressionless: Oznacza ono indywidulaną nazwę elementu. Np jeżeli

ma jakąś rolę w skrypcie PHP to w nim podajesz nazwę “logowanie” a nie możesz już w pliku HTML użyć nazwy ‘logowanie’ za ten możesz dać
bo to już jest inna nazwa.Nawet jeżeli różni się jednym znakiem :wink: