Przeszukiwanie pliku tekstowego zawierającego liczby i litery[Java]


(Lchrom) #1

Mam problem, chce napisać program który przeszukiwałby plik .txt, w którym znajdują się dane jak w załączniku przy czym mam problem, wiem jak przeszukiwać pliki .txt np. z samymi liczbami bo za pomocą nextInt() czy hasNextInt(). Problem stanowią jednak litery czy znaki interpunkcyjne, ponieważ przy użyciu powyższych metod wyskakują błędy.. W jaki sposób pozbyć się tych błędów?

DZIECI.TXT


(Drobok) #2

Ja bym użył split, ale może jest coś wygodniejszego. W javie nie piszę :wink:


(Lchrom) #3

Ok dzięki zobaczę co z tym się da zrobić :smiley:


(Frankfurterium) #4

Możesz czytać plik linia po linii i faktycznie splitować każdą po przecinku albo… Przykład to rasowy plik CSV, a do obrabiania takich istnieją gotowe biblioteki


(slepcu) #5

użyj AWK zamiast Javy !