Przeszukiwanie pliku tekstowego zawierającego liczby i litery[Java]

Mam problem, chce napisać program który przeszukiwałby plik .txt, w którym znajdują się dane jak w załączniku przy czym mam problem, wiem jak przeszukiwać pliki .txt np. z samymi liczbami bo za pomocą nextInt() czy hasNextInt(). Problem stanowią jednak litery czy znaki interpunkcyjne, ponieważ przy użyciu powyższych metod wyskakują błędy… W jaki sposób pozbyć się tych błędów?

DZIECI.TXT

Ja bym użył split, ale może jest coś wygodniejszego. W javie nie piszę :wink:

Ok dzięki zobaczę co z tym się da zrobić :smiley:

Możesz czytać plik linia po linii i faktycznie splitować każdą po przecinku albo… Przykład to rasowy plik CSV, a do obrabiania takich istnieją gotowe biblioteki

użyj AWK zamiast Javy !