Przetrzymywanie tablic tekstowych


(Drobok) #1

Mam nieokreśloną ilość tablic. W każdej tablicy, są zmienne, oraz dwie kolejne tablice o nieokreślonym rozmiarze. Teraz jak by to zapisać :slight_smile:

Na razie najlepszym rozwiązaniem na które wpadłem jest zapisywanie tablicy jako wiersza mysql, a kolejnych talic podzielonych na zmienne wg znaku. Jednak tablice te są tekstowe, nie chciałbym ograniczać / wyłączać jakichkolwiek ciągów znaków z użytku, dlatego szukam lepszego sposobu.


(adpawl) #2

yyyyyyyyyyyyyy… nie bardzo zrozumiałem o co chodzi, możesz jaśniej?

serialize/unserialize


(Drobok) #3

Dzięki, naprowadziłeś mnie. Nigdy nie używałem json do przeróbki więcej niż jednej tablicy, nie pomyślałem o kodowaniu :slight_smile:

{“tytul”:“test 1”,“tresc”:“tre??”,“dobre”:"[“d1”,“d2”,“d3”,“d4”,“d5”,“d6”]",“zle”:"[“d1”,“d2”,“d3”,“d4”,“d5”,“d6”]"}