Przy starcie Win 7 następuje otwarcie automatyczne Eksplorator Windows


(Yzrej55) #1

Nie mogę sobie poradzić by nie następowało automatyczne otwieranie Eksplorator Windows przy otwieraniu systemu. System jest sprawdzony pod kątem zawirusowania i przeczyszczony od strony rejestru.


(Atis) #2

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.

Raporty umieść na http://wklej.org/ i podaj link.


(Yzrej55) #3

Proszę bardzo

http://wklej.org/hash/88d7edd5c94/

http://wklej.org/id/1403781/

Pozdrawiam


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

ShellIconOverlayIdentifiers: DropboxExt1 -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: DropboxExt2 -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: DropboxExt3 -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: DropboxExt4 -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: DropboxExt5 -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: DropboxExt6 -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: DropboxExt7 -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers: DropboxExt8 -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: DropboxExt1 -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: DropboxExt2 -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: DropboxExt3 -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: DropboxExt4 -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: DropboxExt5 -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: DropboxExt6 -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: DropboxExt7 -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: DropboxExt8 -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => No File
BootExecute: autocheck autochk * sh4native Sh4Removal
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing.
S2 MBAMScheduler; "\mbamscheduler.exe" [X]
S3 esgiguard; No ImagePath
S3 MBAMProtector; No ImagePath
S3 MBAMWebAccessControl; No ImagePath
C:\Windows\System32\Tasks\SpyHunter4Startup
 C:\Windows\SysWOW64\sh4native.exe
C:\Users\yzrej\AppData\Roaming\temp.ini
C:\Windows\system32\Drivers\wtjgcfkv.sys
Task: {34382153-28BA-49A9-8818-946F2B9D7113} - System32\Tasks\DelayedItemsByChemtableSoftware\hubiC => C:\Program Files\OVH\hubiC\hubiC.exe
Task: {69F514E9-B0E5-4C7C-AF43-AA31214F569E} - \AmigabitDataRecovery No Task File <==== ATTENTION
Task: {6B813D59-25BF-4504-9817-D03EDEC166D8} - \dsmonitor No Task File <==== ATTENTION
Task: {71DAE53C-FE6F-4E23-8A27-F92C91F720B0} - \Registry Winner Schedule No Task File <==== ATTENTION
Task: {D35CD247-7F10-431C-B648-E15EF8BD76F0} - \DriverScanner No Task File <==== ATTENTION
Task: {DAC5AA87-E0E8-4242-8843-42B0A3BB5B89} - System32\Tasks\SpyHunter4Startup => C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter4.exe
Task: {FA419EC8-79B3-474C-B959-B139B9CDA96F} - System32\Tasks\ChemTable Startup Checker => C:\Program Files (x86)\Reg Organizer\ChemtableStartupChecker.exe
Task: {FDC22AE2-FF35-434C-B13F-AD8FA0B7D60E} - System32\Tasks\FileSearchyPro_SkipUAC => C:\Program Files (x86)\FileSearchy Pro\FileSearchyPro.exe

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.