Przycisk zaloguj w joomla jak zmienić


(Radoslaw Januszewski) #1

Cześć

Chciałbym was prosić o pomoc z modułem joomla logowania mod_login. chciałbym żeby zamiast przycisku był zwykły odnośnik tekstowy. Nie wiem jak zmodyfikować skrypt:

<?php // no direct access

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); ?>

<?php if($type == 'logout') : ?>


<?php if ($params->get('greeting')) : ?>

<?php if ($params->get('name')) : { echo JText::sprintf( 'HINAME', $user->get('name') ); } else : { echo JText::sprintf( 'HINAME', $user->get('username') ); } endif; ?>
<?php endif; ?>

<?php else : ?> <?php if(JPluginHelper::isEnabled('authentication', 'openid')) : $lang->load( 'plg_authentication_openid', JPATH_ADMINISTRATOR ); $langScript = 'var JLanguage = {};'. ' JLanguage.WHAT_IS_OPENID = \''.JText::_( 'WHAT_IS_OPENID' ).'\';'. ' JLanguage.LOGIN_WITH_OPENID = \''.JText::_( 'LOGIN_WITH_OPENID' ).'\';'. ' JLanguage.NORMAL_LOGIN = \''.JText::_( 'NORMAL_LOGIN' ).'\';'. ' var modlogin = 1;'; $document = &JFactory::getDocument(); $document->addScriptDeclaration( $langScript ); JHTML::_('script', 'openid.js'); endif; ?> <?php echo $params->get('pretext'); ?> <?php echo JText::_('Username') ?> <?php $usersConfig = &JComponentHelper::getParams( 'com_users' ); if ($usersConfig->get('allowUserRegistration')) : ?> <?php echo JText::_('REGISTER'); ?> <?php endif; ?> <?php echo JText::_('Password') ?> <?php if(JPluginHelper::isEnabled('system', 'remember')) : ?> <?php endif; ?> <?php echo $params->get('posttext'); ?> <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> <?php endif; ?> [/code]