Przyjażń klasy z funkcją - przekazywanie parametrów


(przemekKK) #1

Aby poćwiczyć przyjaźń klasy z funkcją stworzyłem taki przykładowy kod:

#include 

#include 


using namespace std;


class CReferencja

{

private:

	string strNapis;


public:

	CReferencja() { strNapis = "Konstruktor domyslny"; }


	friend void funkcja(CReferencja&);

};


void funkcja(CReferencja& ref)

{

	ref.strNapis = "Funkcja zaprzyjazniona :)";

	cout << ref.strNapis << endl << endl;

	system("pause");

}


int main()

{

	funkcja;

	system("pause");


	return 0;

}

Lecz mam problem z wywołaniem funkcji w main. Nie wiem z jakim parametrem wywołać funkcje

int main()

{

        funkcja(CReferencja& ref);

// ...

}

Wyświetla błąd: error C2065: 'ref' : undeclared identifier oraz error C2275: 'CReferencja' : illegal use of this type as an expression.


([alex]) #2
CReferencja x; funkcja(x); [/code]