Przykładowy plik "autorun.inf"


(Aladar) #1

Przykładowy plik "autorun.inf" wygląda następująco:

[autorun]

open=program.exe

icon=ikona.ico

Co oznacza, że autorun uruchamia z katalogu głównego płyty program "program.exe"

oraz zastępuje standardową ikonę, ikoną "ikona.ico",

która również znajduje się w katalogu głównym płyty.


Równocześnie ikonę można pobrać bezpośrednio

z programu. W takim przypadku zamiast "ikona.ico",

wpisalibyśmy "program.exe" .


Autorun może uruchamiać również aplikacje nie znajdujące się bezpośrednio

w katalogu głównym płyty, ale w wybranych folderach.

W takim przypadku plik "autorun.inf" przyjmie postać:

[autorun]

open=katalog\program.exe

icon=grafika\ikona.ico

Co sprawi, że autorun wywoła "program.exe", znajdujący się w folderze "katalog" na naszej

płycie oraz podmieni ikonę CD-ROMu, na ikonę "ikona.ico", znajdującą się w katalogu grafika na płycie.


Pewnym utrudnieniem w stosowaniu autorunu jest problem z otwieraniem plików innych niż "*.exe". Na przykład próba otworzenia pliku "strona.html" w oknie przeglądarki przy korzystaniu ze standardowej składni, tj.:

[autorun]

open=strona.html

icon=ikona.ico

nie powiedzie się.

W takim wypadku musimy skorzystać z nieco zmienionego wpisu w pliku "autorun.inf". Wzór wygląda następująco:

[autorun]

open=start strona.html

icon=ikona.ico

W tym przypadku wykorzystujemy obecny w starszych wersjach MS Windows®program "Start.exe".

Aplikacja ta rozpoznaje rozszerzenie naszego pliku i uruchamia odpowiedni program (tzn. taki,

z którym mamy skojarzone dane rozszerzenie).

Od wersji 2000, systemy MS Windows® dysponują nieco innym poleceniem otwarcia pliku dokumentu. Przykładowy plik "autorun.inf" zawiera wtedy następującą treść:

[autorun]

shellexecute=strona.html

Co uruchomi plik "strona.html" w domyślnej przeglądarce internetowej systemu.

Z tego samego polecenia można korzystać otwierając pliki o innych rozszerzeniach, np.:

[autorun]

shellexecute=muzyka.mp3

dla uruchomienia pliku muzycznego mp3, w domyślnym

odtwarzaczu systemu, czy też:

[autorun]

shellexecute=film.avi

dla uruchomienia filmu w formacie AVI, w domyślnym

odtwarzaczu tych plików w naszym systemie.