Przypięcie ikony do pliku wykonywalnego


(Aleksander41) #1

Opracowałem program w WinApi. Próba kompilacji tego programu nie powiodła się.

Napisany program kompilowałem programem Borland5.5 + nakładka Relo2.

Błąd występuje w pliku Projekt Ikon.rc. Błąd jest następującej treści: Projekt Ikon.rc:Allocate failed.

Poszczególne wpisy dotyczące umocowania ikony są następujące:

Projekt Ikon.cpp

wc.hIcon=LoadIcon(hInst,MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON1));

Projekt Ikon.rc

IDI_ICON1 ICON DISCARDABLE "P:/Kompilatory/C i C++/Borland/Relo2/images/app.ico/Address-Book.ico"

Projekt Ikon_res.h

define IDI_ICON1 1002

Jeśli z programu usunę te wpisy to program kompiluje się bez błędów.

Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić jakie powinienem zastosować wpisy aby były on poprawne.

Proszę o pomoc.


(Fiołek) #2

Do pliku "Ikon.rc"(co to w ogóle za nazwa? Ni to polskie, ni angielskie...) musisz dołączyć plik "Ikon_res.h". Nie jestem pewien jak, ale chyba poprzez dodając

#include "Ikon_res.h"

na początku pliku. Identyfikatory(jeśli dobrze pamiętam) muszą być liczbą całkowitą, nie tekstem.


(Aleksander41) #3

Za pomocą nakładki Relo2 można tworzyć programy WinApi.

Po uruchomieniu Relo2 mogę wybrać opcje aplikacji. Po wyborze Win32 Application, pojawia się okno z paskiem do którego wpisuje się nazwę projektu i automatycznie tworzone są trzy pliki:

Projekt1.cpp

Projekt1.rc

Projekt1_res.h

W tych plikach jest już kod programu , który można modyfikować. W moim przypadku projektowi nadałem nazwę Projekt Ikon i automatycznie stworzone zostały trzy pliki:

Projekt Ikon.cpp

Projekt Ikon.rc

Projekt Ikon_res.h

i są one dołączane za pomocą dyrektywy #include.