Przyśpieszanie otwierania folderów


(system) #1

Jeśli na dysku mamy system plików NTFS i otwieramy jakikolwiek folder to Windows XP dokonuje aktualizacji informacji dotyczącej czasu ostatniego otwarcia tego folderu. Jeżeli folder zawiera wiele podfolderów wówczas zauważalnie może wydłużyć się czas jego otwarcia.

Aby wyłączyć tą opcję należy:

  • uruchomić edytor rejestru

  • przejść do klucza:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

  • utworzyć nową wartość DWORD o nazwie NtfsDisableLastAccessUpdate i ustawić jej wartość na 1.

Uwagi:

  • Porada sprawdzona pod Windows XP, może też zadziała w 2000.

  • Aby wprowadzone zmiany zadziałały należy ponownie uruchomić system

  • Przed dokonywaniem zmian w rejestrze należy utworzyć jego kopię zapasową!