Przyspieszanie Visty na Toshibie


(Damian Kusmierz) #1

Witam.

Kupiłem laptopa Toshiba l300d i chciałbym przyspieszyć system operacyjny, tj. Vistę.

Gdy pierwszy raz uruchomiłem system, było w nim tyle przeróżnych śmieci, że uruchamiał się kilka minut. Szybko powyrzucałem oprogramowanie, które nie było mi potrzebne (google desktop, i inne śmieci od Toshiby). Mam tutaj do Was pytanie, czy program od Toshiby nazwany Tempro jest do czegoś potrzebny? Służy on chyba do powiadamiania o aktualizacjach sterowników itd. ale pomyślałem, ze wystarczy jak uruchomię go sam raz na jakiś czas. Dobrze kombinuję?

Mam jeszcze log z hijacka

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:41:58, on 2009-10-03

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18294)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.7\GoogleCrashHandler.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Downloads\Downloader_Diablo2_plPL.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] cfFncEnabler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" /start

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Netdrive] "C:\Program Files\Netdrive\Netdrive.exe" -tray

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-3/4 (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redirect-home?tag=Toshibaukbholink-21&site=home (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Jumpstart Wifi Protected Setup (jswpsapi) - Atheros Communications, Inc. - C:\Program Files\Jumpstart\jswpsapi.exe

O23 - Service: NetDrive Service (ndsvc) - SolutionBox - C:\Program Files\Netdrive\ndsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - c:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - c:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe


--

End of file - 6281 bytes

Czy jest coś jeszcze co mógłbym bezpiecznie wyłączyć/usunąć?


(Semtex) #2

Wszystko możesz wywalić oprócz tego co wymieniłem.Do usuwania elementów z Autostartu użyj np.Ccleaner.W nim masz menadżer autostartu,elementy wyłącz nie usuwaj.Jeżeli stwierdzisz że coś jest Ci potrzebne to włączysz na nowo.Z tym programem od TSH.dobrze kombinujesz.Możesz jeszcze zapoznać się z tym tematem:Klik i wykonać optymalizację usług.W razie jakiś niewiadomych pisz.


(Reksio009) #3

Wykonaj optymalizacje systemu programami do tuningu Visty, przeprowadź defragmentację dysku, włącz prefetch. Vista po tych zabiegach powinna szybciej działać.