Przyspieszanie Windows Vista-włączamy buforowanie dysku


(el polaco) #1

Porada szczególnie przydatna dla użytkowników starszych dysków twardych.

->Wchodzimy do Panelu Sterowania i wybieramy Menedżer Urządzeń.

->Następnie odnajdujemy pozycję Stacje dysków; klikamy na nią i z rozwiniętego menu wybieramy nasz dysk twardy klikając na niego prawym przyciskiem. Wybieramy Właściwości.

->Powinno otworzyć się nowe okienko. Przechodzimy na zakładkę Zasady i zaznaczamy opcję Włącz buforowanie zapisu na dysku.

->Klikamy na przycisk OK w celu zatwierdzenia zmian.