Przyspieszenie startu Windows XP


(Rysiek65) #1

Witam,

Jest to porada, która znacznie przyspieszy start Windows XP.

Start=> Uruchom=> msconfig i OK

Zakładka: BOOT.INI => Opcje zaawansowane

Zaznaczyć: /NUMPROC=1 i OK => Zastosuj

Uruchom ponownie komputer


(Newton) #2

Dla dwóch rdzeni należy zaznaczyć /NUMPROC=2

Zaznaczamy maksymalną dostępną wartość.


(CZiPEN) #3

Dla Windows Vista:

Start -> msconfig -> Enter

Zakładka Rozruch -> Opcje zaawansowane...

Zaznaczamy Liczba procesorów i wybieramy maksymalną liczbę

Uruchom ponownie komputer