Przywracanie plików windows 8


(Irena) #1

Jak przywrócić poprzednią wersję pliku. Zapisałam go w paincie, następnie przerobiłam i zapisałam. Czy mogę przywrócić poprzednią wersję.


(mrFreeze) #2

Myślę, że nie bo napisałaś plik.


(Veers) #3

To zależy od tego, czy plik o którym mówisz był objęty działaniem funkcji Historia Plików…


(Irena) #4

Niestety nie był